Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Γλιστρών το ανάγνωσμα, συνέχεια...

Σχολιάζει με αγανάκτηση ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Θα θυμάστε, ελπίζω, τον συνεχή αγώνα που δίνουν κάποιοι αιθεροβάμονες, αμετανόητοι και "απροσάρμοστοι" σ' αυτή τη χώρα, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Ένα από αυτά τα "αυτονόητα" είναι το δικαίωμα, όσων πολιτών... ατύχησαν να είναι ιδιοκτήτες μικρού θαλάσσιου σκάφους αναψυχής, να ρίξουν το σκάφος αυτό στη θάλασσα και να αφεθούν στην αγκαλιά Της, μήπως και ξεχάσουν έτσι αυτά που τους κατατρέχουν και τους στενοχωρούν στο καθημερινό σφυροκόπημα της τσιμεντούπολης.

Περισσότερα...

Τι προβλέπει ο νόμος για την κατασκευή μιας γλίστρας.

Επειδή αρκετοί αναγνώστες έχουν θέσει κατά καιρούς το ερώτημα τι κινήσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να κατασκευαστεί μια ράμπα καθέλκυσης και ανέλκυσης μικρών σκαφών στη θάλασσα, αναζήτησα και βρήκα τι ακριβώς προβλέπει ο σχετικός νόμος. Ιδού λοιπόν τι ισχύει σήμερα.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Κλάδος ΛΑ - ΕΛ - Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας

Γραφείο Ελέγχου Έργων.

Πειραιάς 3/2/1999

Αριθ. Πρωτ. : 3117.1/Μ.Φ.4Β/Ν/02

ΠΡΟΣ : Κεντρικά Λιμ/χεία, Λιμ/χεία, Υπολιμ/χεία.

ΘΕΜΑ : "Ράμπες πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα".

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του παραπάνω νόμου, η παράγραφος 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/93 αντικαθίσταται ως εξής :

22. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως. Οι ράμπες, μετά την κατασκευή τους, αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές.

Ενημερώσατε υποδεέστερες Αρχές, παρέχοντας κατά κρίση σας επιπρόσθετες οδηγίες.

Ο Δ/ντής Λιμ. Αστυνομίας

Πλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Θ. Αργυρακόπουλος

ΤΕΚΜΗΡΙΑ - ΤΕΛΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Από τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

«ΕΥΝΟΪΚΑ τα μέτρα για τα τεκμήρια σκαφών αναψυχής»

Mετά από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου αναφορικά με τα τεκμήρια των σκαφών αναψυχής, που σαν συνέπεια έχουν, συχνά,  να μπερδεύουν τον κόσμο,  ο αρμόδιος κλαδικός φορέας ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων & Υπηρεσιών) διευκρινίζει  τα εξής :

Περισσότερα...

Πρόταση νόμου για την απαλλαγή της υποχρέωσης σύναψης συμβολαίου με εκκαθαρίστρια εταιρεία.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ραδιοεπικοινωνιών της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Τζανιδάκης, απέστειλε στο "Rib and Sea" την ακόλουθη πρόταση νόμου, βάσει της οποίας τα μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής που εμπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε Γενικού Κανονισμού Λιμένα και διαθέτουν συσκευή v.h.f., δεν θα απαιτείται να είναι στο εξής συμβεβλημένα με αναγνωρισμένη, από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκκαθαρίστρια εταιρεία.Είναι προφανές ότι το Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν.Α. και Ν.Π. λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν, τόσο την εγκυρότητα του "Rib and Sea", όσο και τις γνώμες των εκατοντάδων μελών του ομώνυμου forum και, συγχρόνως, κατόχων μικρών ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Ας ελπίσουμε ότι η επικοινωνία αυτή θα είναι η αρχή μιας νέας εποχής και μιας συνεργασίας ώστε να μη προκύπτουν στο μέλλον αιφνιδιαστικές και παράλογες αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση και αποδοχή αυτών προς τους οποίους οι αποφάσεις αυτές απευθύνονται.

Περισσότερα...

Εκπομπή σήματος κινδύνου και MMSI

Επιμέλεια : Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Στο forum των μελών του "Rib and Sea" ετέθη το ερώτημα εάν κατά τη διάρκεια εκπομπής σήματος κινδύνου ή ανάγκης, η εκφώνηση του αριθμού MMSI είναι υποχρεωτική.

Είναι αλήθεια ότι ο Νέος Γ.Κ.Λ. αρ. 45 προβλέπει την εκφώνηση του αριθμού Δ.Σ.Π. (MMSI), όταν χρειαστεί να εκπέμψουμε σήμα κινδύνου ή ανάγκης (PAN PAN ή MAY DAY), μαζί με το όνομα του σκάφους, το διεθνές διακριτικό του σήμα και το στίγμα στο οποίο βρίσκεται. Πόσο όμως "λάθος" είναι αν ο κυβερνήτης, στις κρίσιμες στιγμές κινδύνου ή ανάγκης στις οποίες εκτίθενται το σκάφος και οι επιβαίνοντες, παραλείψει να αναφέρει και τον αριθμό MMSI;

Επικοινώνησα με τον επικεφαλής του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν. και Ν.Π., τον πάντοτε πρόθυμο και εξυπηρετικό κ. Γιώργο Τζανιδάκη, και του μετέφερα τον προβληματισμό των μελών του "Rib and Sea forum". Μου απάντησε ότι : η εκφώνηση του αριθμού MMSI δεν είναι υποχρεωτική, αλλά απλώς βοηθητική και χρήσιμη, στην περίπτωση κατά την οποίαν το διεθνές διακριτικό σήμα του σκάφους δεν ελήφθη καλώς μέσω του v.h.f. Είναι όμως σαφές ότι ο κυβερνήτης του σκάφους που χρειάζεται άμεση βοήθεια ή κινδυνεύει, πρέπει να μεταδώσει όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί, προκειμένου ο Θάλαμος Επιχειρήσεων να κατευθύνει γρήγορα και με επιτυχία τα μέσα διάσωσης στο σημείο όπου βρίσκεται το σκάφος που κινδυνεύει.