Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Γλιστρών το ανάγνωσμα, συνέχεια...

Σχολιάζει με αγανάκτηση ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Θα θυμάστε, ελπίζω, τον συνεχή αγώνα που δίνουν κάποιοι αιθεροβάμονες, αμετανόητοι και "απροσάρμοστοι" σ' αυτή τη χώρα, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Ένα από αυτά τα "αυτονόητα" είναι το δικαίωμα, όσων πολιτών... ατύχησαν να είναι ιδιοκτήτες μικρού θαλάσσιου σκάφους αναψυχής, να ρίξουν το σκάφος αυτό στη θάλασσα και να αφεθούν στην αγκαλιά Της, μήπως και ξεχάσουν έτσι αυτά που τους κατατρέχουν και τους στενοχωρούν στο καθημερινό σφυροκόπημα της τσιμεντούπολης.

Ο δικός μου αγώνας λοιπόν, για την απελευθέρωση των ραμπών καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών, δεν φαίνεται να έχει τελειωμό! Πού είχαμε μείνει; Α ναι! Είχαμε μείνει στη δεύτερη επιστολή μου προς τον Δήμο Καλλιθέας, οι υπηρεσίες του οποίου τι ισχυρίζονταν;  Ότι η ράμπα που υπάρχει στη μαρίνα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Φαληρικού Δέλτα είναι "ναυταθλητική" και, ως εκ τούτου, η διακίνηση σκαφών και οχημάτων μέσα στο χώρο αυτό υπόκειται στον έλεγχο του Δήμου Καλλιθέας, ο οποίος έχει αναλάβει την διαχείρισή του, και ο οποίος επιτρέπει με όρους τη χρήση της γλίστρας, προκειμένου τάχα να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλητών, οι οποίοι αθλούνται εντός και εκτός της μαρίνας!

Τη δεύτερη εκείνη επιστολή μου είχα κοινοποιήσει και στο Υ.Ε.Ν.Α. και Ν.Π., από το οποίο δεν είχα λάβει καμμία απάντηση μέχρι και σήμερα το πρωί, οπότε έφθασε στα χέρια μου η ακόλουθη επιστολή, μέσω του Λιμεναρχείου Φλοίσβου, την οποία και παραθέτω ως έχει.

Π. Φάληρο, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Αρ. Πρωτοκ. : 2129/29/2009/1375

Προς : Κ. Ιωσήφ Παπαδόπουλο

ΘΕΜΑ : "Κεκλιμένα επίπεδα ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών".

Σχετ. : α) Η από 11/6/2009 επιστολή σας.
           β) Η από 30/6/2009 επιστολή σας.
           γ) Αριθ. 8221.154/29/09/31-07-2009 Δ/γή ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ Β΄ (μ.π.ο.)

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών επιστολών σας, σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω (γ) σχετική δ/γή του ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ Β΄ για την ενημέρωσή σας.

Ο Διοικητής
Πλωτάρχης Λ.Σ.
Παπαδόπουλος Γεώργιος


Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.
Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.
Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
Τμήμα : Β΄ - Μελετών και Έργων.

Πειραιάς, 31-07-2009
Αρ. πρωτ. : 8221.Λ54/29/09

Προς : Ως Πίνακας Διανομής.

ΘΕΜΑ : Κεκλιμένα επίπεδα ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών που βρίσκονται σε τουριστικούς - ναυταθλητικούς λιμένες.

ΣΧΕΤ. : α. Το με αρ. πρωτ. 12346/2007.2.5/12-09-2008 έγγραφο του "Συνήγορου του Πολίτη".
             β. Το με αρ. πρωτ. 1286/29-06-2009 έγγραφο του Δήμου Καλλιθέας/Ν.Π.Δ.Δ. "για τον  αθλητισμό και τα σπορ".
             γ. Το με αρ. πρωτ. 2141.1/27/09/15-07-2009 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια παραπάνω σχετικών, αναφορικά με τους όρους χρήσης κεκλιμένων επιπέδων ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών, που καθορίστηκαν από τον φορέα διαχείρισης (Δήμο Καλλιθέας) του ναυταθλητικού λιμενίσκου στον όρμο Φαλήρου, η άποψη της Υπηρεσίας μας συνοψίζεται στα κάτωθι :

1. Η διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου στην εν λόγω περιοχή παραχωρήθηκε από την εταιρεία "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε." στο Δήμο Καλλιθέας για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου.
2. Κατά την άποψή μας, η χρήση της κεκλιμένης ράμπας ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών αποτελεί συστατικό στοιχείο των λιμενικών εγκαταστάσεων και σχετίζεται άμεσα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ναυταθλητικού λιμενίσκου, στον οποίο αναπτύσσονται καθημερινά αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή μεγάλου αριθμού αθλητών όλων των ηλικιών - και κυρίως μικρών παιδιών - με σκάφη μάλιστα τα οποία κατά κύριο λόγο δεν διαθέτουν μηχανική πρόωση.
3. Ο Δήμος Καλλιθέας ως αρμόδιος φορέας διοίκησης του ναυταθλητικού λιμενίσκου, οφείλει να λάβει όποια μέτρα θεωρεί σκόπιμα για την εύρυθμη λειτουργία του ναυταθλητικού κέντρου, τόσο στη χερσαία όσο και στη θαλάσσια περιοχή του, θέτοντας αντικειμενικούς όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια ναυσιπλοίας όσο και την ασφάλεια των χρηστών του εν λόγω αθλητικού κέντρου.
4. Τελειώνοντας, η Υπηρεσία μας εκτιμά ως λειτουργικούς τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο φορέας διαχείρισης, εν προκειμένω ο Δήμος Καλλιθέας, στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο του ναυταθλητικού λιμενίσκου για τους ανωτέρω λόγους, εφ' όσον ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως και δεν γίνεται διακριτική μεταχείριση.

Ο Γενικός Γραμματέας
Βλάχος Γεώργιος


Καταλάβατε ε; Εγώ πάλι γιατί δεν κατάλαβα; Και ξέρετε τι δεν κατάλαβα; Ότι ο ίδιος αυτός ακριβώς άνθρωπος, ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΕΝ.Α.Ν.Π. δηλαδή, ο κ. Γεώργιος Βλάχος, υπέγραψε πριν από ενάμισυ χρόνο την από 28-03-2008 διαταγή, με την οποίαν τι έλεγε; Ιδού τι έλεγε :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/01 (άρθρο 2) : Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη, είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη α) τις αυξανόμενες τάσεις του αριθμού των σκαφών αναψυχής β) τις καταγγελίες για παρεμπόδιση χρήσης των υφιασταμένων ραμπών-γλιστρών γ) τη σημασία διατήρησης του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας και της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, θα πρέπει οι Λιμενικές Αρχές για τις περιοχές δικαιοδοσίας τους :

α) Να προβούν σε έλεγχο των τυχόν κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών-γλιστρών) καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών για διαπίστωση της ελεύθερης και ομαλής προσπέλασης μέσω αυτών και της ανεμπόδιστης λειτουργίας τους. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος αυτός θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

β) Να ενημερώσουν υποδεέστερές του Αρχές, παρέχοντας κατά την κρίση τους επιπρόσθετες οδηγίες.

γ) Να κοινοποιήσουν στους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής τους την παρούσα.

δ) Να έρθουν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. προκειμένου να εξετάσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων κεκλιμένων επιπέδων.

ε) Να κινήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωση παράβασης διατάξεων ισχύουσας νομοθεσίας και ύπαρξης παράνομων πράξεων - παραλείψεων.

στ) Να τηρούν στην Υπηρεσία τους κατάλογο των κεκλιμένων επιπέδων για τις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

ζ) Όπου υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας να διενεργηθεί αυτοψία από τους οικείους Δήμους και Κοινότητες, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό.

Αυτά είχε διατάξει τότε ο κ. Γεώργιος Βλάχος, και πολύ σωστά έπραξε! Τα επικροτήσαμε και είπαμε : Επιτέλους, να ένας Κρατικός υπάλληλος που νοιάζεται για τον πολίτη και την πιστή εφαρμογή των νόμων! Ένα μόλις χρόνο μετά όμως, ο κ. Γεώργιος Βλάχος τα διαγράφει όλα!!! Αγνοώντας τον Νόμο, βάσει του οποίου είχε τον Μάρτιο του 2007 εκδώσει την πιο πάνω διαταγή! Επιτρέποντας τώρα αυτά που ένα χρόνο πριν είχε ρητώς και κατηγορηματικώς απαγορεύσει! Ορίζοντας σήμερα κωλύματα και προϋποθέσεις, ενώ ένα χρόνο πριν έπνεε μένεα γι' αυτούς που θα τολμούσαν να εμποδίσουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα και στον δημόσιο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας! 

Θα υπενθυμίσω, προς άρσιν τυχόν παρανοήσεων και παρεξηγήσεων, ότι ένας νόμος μόνο από νέο νόμο μπορεί να καταργηθεί. Ποτέ από υπουργική απόφαση ή διαταγή.

Τι μεσολάβησε όμως και ο κ. Γεώργιος Βλάχος άλλαξε ρότα; Τώρα δεν ισχύει ο Νόμος 2971/01; Μήπως ετέθη σε ισχύ κάποιος καινούργιος, ο οποίος καταργεί τον προηγούμενο, και μας ξέφυγε; Αλλά πάλι, πώς είναι δυνατόν να καταργηθεί ένας σωστός και δίκαιος νόμος σε μια ευνομούμενη (υποτίθεται) και δημοκρατική (πάλι υποτίθεται) Πολιτεία; Αν πάλι δεν βγήκε νέος νόμος που να καταργεί τον παλαιό (είναι βέβαιο ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο), υπάρχει κάποιος που θα τον εφαρμόσει επιτέλους ώστε να μας προστατεύσει από την αυθαιρεσία των διαχειριστών της εξουσίας;

Η πρώτη σκέψη που πέρασε απ' το μυαλό μου, μόλις πήρα σήμερα στα χέρια μου την καινούργια επιστολή, ήταν να μην ξανασχοληθώ. Μετά όμως σκέφτηκα : Να τους περάσει δηλαδή; Να μας βλέπουν, να μας κοιτούν ειρωνικά με ύφος δέκα καρδιναλλίων και να μας βγάζουν τη γλώσσα, αφού κατάφεραν να ελέγχουν την παραλία και τη θάλασσα με την ανοχή και την χορηγία των διαχειριστών της εξουσίας; Όχι βέβαια!

Υπάρχουν λοιπόν δύο μόνο τρόποι, προκειμένου να απαιτήσουμε την, χωρίς εξαιρέσεις, εφαρμογή του Νόμου για την ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση της παραλίας και των γλιστρών. Και οι δύο τρόποι προϋποθέτουν ωστόσο συλλογική προσπάθεια και συμμετοχή.

1)  Καταθέτουμε αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επιλεκτική εφαρμογή των Νόμων και αντισυνταγματικότητα της υπουργικής απόφασης, και απαιτούμε την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις παραλίες και τις γλίστρες. Εάν επιλέξουμε αυτή την τακτική, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει ένα χρηματικό κόστος το οποίο θα πρέπει να επιμεριστεί σε όλους εξ ίσου.
2)  Κατεβαίνουμε συμβολικώς στο Παλαιό Φάληρο με τα αυτοκίνητα, ρυμουλκώντας τα σκάφη μας, και κλείνουμε την είσοδο της μαρίνας του Φαληρικού Δέλτα, ειδοποιώντας συγχρόνως τα μ.μ.ε. και υποβάλλοντας στο Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες, σχετικό έγγραφο υπόμνημα διαμαρτυρίας.

Εγώ και το "Rib and Sea" είμαστε εδώ, παρόντες! Πρώτοι ή τελευταίοι, δεν έχει καμμία σημασία! Είμαστε όμως εδώ! Αν συμφωνείτε με κάποιον από τους δύο εναλλακτικούς τρόπους διαμαρτυρίας, στείλτε ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο για συνεννόηση. Αν δεν συμφωνείτε και δεν υπάρξει μαζική συμμετοχή, τότε εγώ θα αποσυρθώ και ένα μόνο θα πω : Καλά μας κάνουν! Έχουμε αυτό που μας αξίζει...