Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Οργανισμός Απαξίωσης Ανέργων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Σχολιάζει (προφανώς οργισμένος) ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Θα θυμάστε τη μία από τις δύο ιστορίες καθημερινής τρέλας που αφορούσε στο βοήθημα που θα έπρεπε κανονικά να καταβάλεται στους ανέργους ελεύθερους επαγγελματίες από τον "Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών" : http://www.ribandsea.com/waves/715-2012-06-25-10-03-52.html Ε, λοιπόν, μετά από ένα μακρύ χρονικό διάστημα αναμονής, έλαβα τελικώς χθες μια εντελώς ξεκάρφωτη απάντηση, την οποία και παραθέτω ως ακριβώς έχει :

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Αριθ. Πρωτοκ. 12066/25.06.2012

Θέμα : Απάντηση σε αίτημα.

Σχετ. : Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 12066/25.06.2012 αιτήσεώς σας, σας ενημερώνουμε πως οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς ΕΛΑ (ειδικός λογαριασμός ανεργίας) σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. ΔΙΕΣ/Φ8/67/103401/27.12.2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφ. Υπηρεσιών, Δ/νση Εσόδων, συνεπώς δεν προκύπτει θέμα συμψηφισμού των οφειλών σας με την ανωτέρω εισφορά που έχετε καταβάλει.

Διευκρίνιση : Εξαιρούνται της καταβολής ΕΛΑ οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.

Η προϊσταμένη
Μαρία....
(το επώνυμο δεν είναι ευδιάκριτο).

Να σας πω ότι εξοργίστηκα διαβάζοντας το παρελκυστικό κείμενο; Να σας πω ότι ένοιωσα την ανάγκη να τα κάνω όλα γυαλιά καρφιά; Και λίγο θα είναι! Σκέφτηκα, κατ' αρχάς, ότι στον τίτλο του συγκεκριμένου Ταμείου θα έπρεπε να προστεθούν δύο ακόμη "άλφα", ερμηνεύοντας απολύτως τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στους ασφαλισμένους του : "Οργανισμός Απαξίωσης Ανέργων Ελευθέρων Επαγγελματιών". Αποφάσισα, ωστόσο, να ακολουθήσω την συμβουλή κάποιου φίλου μου και να αρχίσω να μετράω προβατάκια, μέχρις ότου ηρεμήσω, και συνέταξα μια νέα επιστολή. Ιδού λοιπόν η νέα επιστολή που κατέθεσα σήμερα στο Πρωτόκολλο του Ο.Α.Ε.Ε.

Κύριοι,

Έλαβα την επιστολή σας με ημερομηνία 6/7/2012 και αρ. πρωτοκ. 12066/25.06.2012, σε απάντηση της δικής μου με τα ίδια στοιχεία.

Η «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» απάντησή σας, ωστόσο, αποδεικνύει ή ότι δεν κατανοήσατε ποιο ήταν το αίτημά μου ή ότι προσποιηθήκατε πως δεν το καταλάβατε. Έτσι εξηγείται γιατί απαντήσατε στο δεύτερο μόνο σκέλος της επιστολής μου – αυτό που αφορά στον συμψηφισμό της οφειλής μου με τα ποσά της εισφοράς για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας που έχω ήδη καταβάλει – αγνοώντας το κύριο αίτημά μου για την μη καταβολή επιδόματος ανεργίας

Όπως ανέφερα στην αρχική επιστολή μου, η εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας έχει, εκ του νόμου, ανταποδοτικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η εισφορά αυτή θα έπρεπε κανονικώς να επιστρέφει στους ανέργους ελεύθερους επαγγελματίες υπό μορφήν επιδόματος, σύμφωνα με όσα εσείς αναφέρατε στο μήνυμά σας προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου : Τα χρήματα καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ (ειδικός λογαριασμός ανεργίας) με σκοπό την χορήγηση βοηθήματος σε περίπτωση διακοπής επαγγέλματος (άρθρο 44 Ν. 3986/11).

Σας παρακαλώ, ως εκ τούτου, να απαντήσετε το συντομότερο στο δίκαιο και σύννομο αυτό αίτημά μου. Σε αντίθετη περίπτωση – εάν δηλαδή δεν μου καταβάλετε το βοήθημα, σύμφωνα με όσα υποσχεθήκατε όταν αναγγείλατε την επιβολή του Ε.Λ.Α. – θα αναγκαστώ να λάβω όλα τα νόμιμα μέτρα προκειμένου να διεκδικήσω και να εισπράξω τα χρήματα τα οποία παρανόμως κρατείτε.

Με τιμή
Ιωσήφ Ι. Παπαδόπουλος
Άνεργος ελεύθερος επαγγελματίας


Πόση υπομονή πρέπει, αναρωτιέμαι, να έχει κανείς σ' αυτή τη χώρα ώστε να αναλώνει τον χρόνο και τη φαιά ουσία του εγκεφάλου του προκειμένου να διεκδικήσει και να επιτύχει τα αυτονόητα; Πόση;