Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Πληρώστε τους με τό ίδιο νόμισμα!

Θυμάστε το άρθρο που αναφερόταν στην άρνησή μου να καταβάλλω διόδια στον σταθμό διοδίων του Ζευγολατειού (οδική αρτηρία Κορίνθου-Πατρών) και τις περιπέτειες στις οποίες έμπλεξα επειδή ο αρμόδιος υπάλληλος άλλα μου είπε προφορικώς και άλλα περιείχε το έντυπο το οποίο υπέγραψα;

http://www.ribandsea.com/waves/185-2009-10-13-19-30-44.html

 

Στο εξής λοιπόν, όταν θέλετε να περάσετε από τον σταθμό διοδίων του Ζευγολατειού (κατευθυνόμενοι προς Πάτρα), τον σταθμό διοδίων των Πατρών (κατευθυνόμενοι προς Κόρινθο) ή τον σταθμό διοδίων οιασδήποτε άλλης οδικής αρτηρίας η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινητόδρομου, πληρώστε την εταιρεία διαχείρησης του δρόμου με το ίδιο νόμισμα. Αρνηθείτε να παραλάβετε ή, πολύ περισσότερο, να υπογράψετε οποιοδήποτε δικό τους έγγραφο. Αντ' αυτού, παραδώστε στον αμόδιο υπάλληλο του σταθμού των διοδίων το έντυπο που ακολουθεί και ζητήστε του να το υπογράψει εκείνος! Αν αρνηθεί (έχει βεβαίως αυτό το δικαίωμα!), δεν πειράζει. Θα περάσετε χωρίς να πληρώσετε και χωρίς την υπογραφή του!

 

Δήλωση άρνησης πληρωμής διοδίων στον οδικό άξονα Κορίνθου – Πατρών (και όποιας άλλης οδικής αρτηρίας δεν έχει τα χαρακτηριστικά του αυτοκινητόδρομου).

 

Ο/Η ............................................................ κάτοικος ................................................... διερχόμενος με το υπ’ αριθμόν ................. αυτοκίνητό μου, αρνούμαι να καταβάλλω το αντίτιμο διέλευσης της οδού που συνδέει την Κόρινθο με την Πάτρα για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους :

 

1. Ο οδικός άξονας Κορίνθου-Πατρών δεν πληροί τους στοιχειώδεις όρους ασφαλείας που έχουν ήδη θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 1999/62/ΕΚ, 31999L0062, άρθρο 7 παράγραφος 2α : Διόδια και τέλη χρήσης επιβάλλονται μόνο στους χρήστες αυτοκινητοδρόμων ή άλλων οδών με περισσότερες από μία λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όταν οι οδοί αυτές έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα προς τα χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και στους χρήστες γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων).

 

2. Το αξιούμενο και προεισπραττόμενο αντίτιμο διοδίων εκ μέρους της εταιρείας διαχείρισης δεν αντισταθμίζεται με καμμία απολύτως προσφερόμενη παροχή ή υπηρεσία αλλά, αντιθέτως, καθιστά ακόμη δυσχερέστερη και περισσότερο επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων λόγω εκτέλεσης των νέων έργων κατασκευής σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού δικτύου. Ήδη, τα τελευταία 25 έτη έχουν καταβληθεί από τους οδηγούς τεράστια ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την βελτίωση ή ανακατασκευή του εν λόγω οδικού δικτύου.

 

3. Είναι αδιανόητη η συμμετοχή των οδηγών στην συγχρηματοδότηση ενός έργου (πριν το έργο αυτό περατωθεί) χωρίς την συμμετοχή τους στα κέρδη μετά την ολοκλήρωσή του, καθώς σ’ αυτή την περίπτωση (μετά δηλαδή το πέρας του έργου) οι οδηγοί θα κληθούν και πάλι να καταβάλλουν (νομίμως και δικαιολογημένως πλέον) το αντίτιμο διοδίων στην εταιρεία εκμετάλλευσης του έργου.

 

4. Είναι άκρως παράλογη η αξίωση καταβολής διοδίων σε ένα οδικό δίκτυο στο οποίο υπάρχει πινακίδα η οποία στην ουσία προειδοποιεί επισήμως τους οδηγούς ότι στα επόμενα 2 ή 3 χιλιόμετρα υπάρχει σημαντική πιθανότητα να χαθεί η ζωή του και η ζωή των μελών της οικογενείας του, με την επισήμανση ότι έχουν χαθεί και άλλες ζωές!

 

5. Δεν αιτιολογείται η καταβολή διοδίων σε οδικό δίκτυο στο οποίο ο οδηγός εξαναγκάζεται, παρά την θέλησή του, να μην τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας! Παράδειγμα : Οδηγός κινούμενος στη μοναδική υπάρχουσα λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, δεν μπορεί να τηρήσει τα όρια ταχύτητος λόγω της πίεσης που ασκείται από τους «παρανόμως» ταχύτερα κινούμενους πίσω του οδηγούς, με συνέπεια να αναγκάζεται να κινείται δεξιά στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.), σχεδόν σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού δικτύου, παρανόμως και κάτω από την ανοχή της Τροχαίας (άρθρο 29, 9 Κ.Ο.Κ. : Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικώς και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών οι οποίες, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, απαγορεύεται).

 

Ο/Η Δηλών/ούσα οδηγός.

 

 

Ο Παραλαβών την δήλωση αρμόδιος υπάλληλος του σταθμού των διοδίων.