Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Προτάσεις του ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ για τα trailers.

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ), με την επιστολή του αυτή επιθυμεί να θέσει υπόψη σας τα επόμενα:

Ο κλάδος μας εκπροσωπεί, πανελλαδικά, άνω των τετρακοσίων πενήντα (450) ελληνικών επιχειρήσεων όπως μεταποιητικές μονάδες κατασκευής λέμβων, φουσκωτών και πολυεστερικών σκαφών, ταχυπλόων σκαφών, μικρών καμπινάτων σκαφών, παρελκομένων αυτών καθώς και όλο το φάσμα των εισαγωγέων, εμπόρων, παροχέων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε ότι έχει σχέση με το «μικρό σκάφος - βάρκες» για αναψυχή και ερασιτεχνικό ψάρεμα.

Ο αριθμός του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού από τα μέλη μας, μέχρι πρόσφατα, ξεπερνούσε τις 15.000, ενώ οι απασχολούμενοι στον κλάδο των σκαφών αναψυχής ο οποίος αποτελεί τη μήτρα (πλωτή οικοδομή) γύρω από την οποία δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός δεκάδων άλλων επαγγελμάτων και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, προσέγγιζαν τις εκατό (100.000) χιλιάδες.

Το έτος 2007, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Υ.Ν.Α.), λεμβολογήθηκαν 11.112 μικρά σκάφη μήκους μικρότερου από δέκα μέτρα.  

Από το επόμενο, και εφεξής, έτη άρχισε η σταδιακή πτώση, συνακόλουθο αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, η οποία κατά το προηγούμενο έτος κορυφώθηκε και άγγιξε το 89%. Ήδη οι πωλήσεις μας και η παροχή υπηρεσιών των μελών μας είναι στο απόλυτο μηδέν με μηδενική επίσης παραγγελιοληψία για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Το νομοθετικό καθεστώς που ρυθμίζει τα θέματα της έλξης ρυμουλκούμενων οχημάτων μεταφοράς μικρών σκαφών (λέμβων) είναι ιδιαίτερα αυστηρό και θεωρούμε ότι κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή του στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις έτσι ώστε να μη προκαλεί, αναιτιολογήτως κατά την άποψή μας, αντικίνητρο σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν μικρό σκάφος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εθνική μας οικονομία γενικότερα.

Με στόχο την εξειδίκευση/ανάλυση/αιτιολόγηση των προτάσεών μας που περιληπτικά αναφέρονται πιο κάτω παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα συγκρότησης άτυπης επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων μας κατασκευαστών σκαφών και κατασκευαστών ρυμουλκούμενων (trailers), έργο της οποίας να είναι η επανεξέταση όλων των κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν όλα τα συναφή θέματα που σχετίζονται με την έλξη ρυμουλκούμενων οχημάτων μεταφοράς μικρών σκαφών (λέμβων).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. Να έχει τη δυνατότητα, το επαγγελματικό όχημα των κατασκευαστών σκαφών - των εμπόρων σκαφών – των εμπόρων κινητήρων σκαφών - των μηχανικών κινητήρων σκαφών και των εκμεταλλευόμενων χώρους διαχείμασης (Parking σκαφών) που είναι εφοδιασμένο με άδεια έλξης ρυμουλκούμενου (τρέιλερ) να έλκει και τα τρέιλερ των πελατών τους εφόσον μεταφέρονται μ’ αυτά σκάφη τους (των πελατών).

2. Να έχει τη δυνατότητα, το επαγγελματικής χρήσης όχημα έως 3,5 τόνων του οποιουδήποτε επαγγελματία,  να εφοδιάζεται με άδεια έλξης ρυμουλκούμενου (τρέιλερ) επί του οποίου θα φορτώνεται και μεταφέρεται το ιδιόκτητο σκάφος του κατ’ ανάλογη εφαρμογή προς τα αγροτικά οχήματα.

3. Να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της άδειας έλξης ενός ιδιωτικού ή επαγγελματικού οχήματος σε άλλο ίδιας κατηγορίας του ίδιου ιδιοκτήτη στις περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητας του αδειοδοτημένου οχήματος.

4. Να έχει τη δυνατότητα, το επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης όχημα του εκμισθωτή μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχύπλοων μικρών σκαφών που διέπονται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθ. ΥΑ2122/10/2004 (ΦΕΚ 748) με την οποία εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 38, να εφοδιάζεται με άδεια έλξης ρυμουλκούμενου (τρέιλερ) για τη μεταφορά των υπό εκμίσθωση σκαφών τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρεται και θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση εντεταλμένου οργάνου το μισθωτήριο συμβόλαιο που προβλέπει η πιο πάνω Απόφαση.

5. Ο μισθωτής σκάφους του Γ.Κ.Λ. 38 να μπορεί να έλκει με το όχημά του τρέιλερ με επ’ αυτού μισθωμένο από τον ίδιο σκάφος του εκμισθωτή όταν το τρέιλερ αυτό είναι μικτού φορτίου έως 750 χιλιόγραμμων και ασφαλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Να τύχει ανάλογης αντιμετώπισης το απόθεμα (στοκ) των εμπόρων σκαφών με το στοκ των κατασκευαστών τρέιλερ (Σχετ.: Απόφαση αριθ. 48426/3554/12/7-3-2013).

Αναμένοντας τις όποιες αποφάσεις σας,

Διατελούμε με τιμή
Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Κρανίτης                          Γεώργιος Βαλλιανάτος