Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Αγωνιστικό ψαροντούφεκο - STOP! Μέρος τέταρτο...

Το σωσίβιο και το quick stop σώζουν ζωές!

Θυμάστε τον αγώνα που ξεκινήσαμε για την κατάργηση των αγώνων υποβρυχίου αλιείας με ψαροντούφεκο; Πρέπει να τον θυμάστε. Αν δεν τον θυμάστε, θα σας θυμίσω την πρώτη εκείνη επιστολή που έστειλα προς τα αρμόδια υπουργεία, τον κ. πρωθυπουργό και τον ευρωπαίο επίτροπο για θέματα αλιείας και περιβάλλοντος κ. Borg στις 16 Ιουνίου του 2009 : http://www.ribandsea.com/fishing/132--stop-.html 

Θυμάστε τι απάντησε το Υ.Ε.Ν. Αιγαίου και Ν.Π. στις 16 Ιουλίου του 2009; Να τι απάντησε : http://www.ribandsea.com/fishing/141-2009-07-23-08-09-30.html

Θυμάστε τι απάντησε ο ευρωπαίος επίτροπος κ. Borg στις 28 Ιουλίου του 2009; Κι' αυτό θα το θυμάστε, ελπίζω. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν το θυμάστε, σας το θυμίζω εγώ : http://www.ribandsea.com/fishing/155--borg-.html

Και είχαν μείνει σε εκκρεμότητα άλλες δύο απαντήσεις. Μία από τον πρωθυπουργό της χώρας (ποιας χώρας και ποιο πρωθυπουργό θα μου πείτε) και μία από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Από τον κ. πρωθυπουργό απάντηση δεν πήραμε και, μάλλον, ούτε πρόκειται να πάρουμε. Ο λόγος; Την επιστολή μου την διάβασε (λέω τώρα εγώ ο αιθεροβάμων!) ο απελθών πρωθυπουργός κ. Κων/νος Καραμανλής, αλλά δεν μπόρεσε να απαντήσει, γιατί είχε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί ο άνθρωπος, ή δεν θέλησε να απαντήσει γιατί, σου λέει, τι να απαντήσω τώρα εγώ; Ας βγάλει άλλος το φίδι απ' την τρύπα. 

Μπορεί όμως, για να μην τον αδικήσω, και να μην πρόλαβε, γιατί εν τω μεταξύ κουράστηκε και είπε να πετάξει το μπαλλάκι αυτό, μαζί με όλα τα άλλα, στον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας κ. Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι εύκολα απαντάς, στο κάτω κάτω, στην επιστολή ενός πολίτη μέσα σε τέσσερις μήνες; Καλά, και ο νόμος που λέει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να απαντούν εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός σε έγγραφο αίτημα του πολίτη; Εντάξει τώρα, ό,τι λέμε θα κάνουμε; Θα πρέπει, συνεπώς, να ξαναστείλω την επιστολή μου, μπας και ο νέος πρωθυπουργός ευαισθητοποιηθεί περισσότερο, τώρα που είναι και αρχή, και απαντήσει. Αισιόδοξος που είμαι ο άνθρωπος!

Απάντησε όμως, πριν από λίγες ημέρες, το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων! Θέλετε να μάθετε τι απεφάνθη ε; Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα! Διαβάσατε τι απάντησε το Υ.Ε.Ν.Αιγαίου και Ν.Π. στις 16 Ιουλίου. Ε, λοιπόν, το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων αντέγραψε, κατ' ουσίαν, την επιστολή του Υ.Ε.Ν. Αιγαίου και Ν.Π. και μας "φώτισε", επαναλαμβάνοντας τα ίδια ακριβώς λόγια, με καθυστέρηση, απλώς, τριών μηνών! Διαβάστε :

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Αλιείας - Δ/νση θαλάσσιας αλιείας.

Αθήνα, 12-10-2009 - Αρ. πρωτοκ. : 175634

Προς : κ. Ιωσήφ Παπαδόπουλο.

Κοινοποίηση : 1. ΥΕΝΑΝΠ/Τμήμα Γ'

                        2. Νομ/κές Αυτ/σεις, Επαρχεία, Υπηρεσίες Αλιείας.

Θέμα : "Αγώνες υποβρύχιας αλιείας - καταγγελία".

Σχετ, : 1. Η από 18.6.2009 επιστολή σας.

           2. Το υπ' αριθ. 2132.6/01/2009/16-7-2009 έγγραφο του ΥΕΝΑΝΠ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα επιστολής, σας γνωρίζουμε τα εξής : Για τη διεξαγωγή αγώνων αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών αλιέων, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 5) και του Καν. (ΕΚ) 1967/2006.

Η διενέργεια αθλητικής αλιείας εγκρίνεται με απόφαση του Νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου οργανώνεται η διεξαγωγή της, έπειτα από εισήγηση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας αλιείας (άρθρο 5, παρ. 2 του π.δ. 373/85). Με την ίδια απόφαση ορίζονται "για κάθε οργάνωση διενέργειας αθλητικής αλιείας, ο συγκεκριμένος υδάτινος χώρος, η ημερομηνία, η ώρα και τα αλιευτικά εργαλεία διεξαγωγής της, οι όροι συμμετοχής, τα υδρόβια είδη, που αποτελούν το αντικείμενο της άθλησης, ο τρόπος διάθεσης των αλιευμάτων, ο σκοπός για τον οποίον διατίθενται τα έσοδα από αυτή, το έπαθλο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή της".

Για τους αγώνες αθλητικής αλιείας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδακασία, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 7 (αφορά στην πώληση των αλιευμάτων) και 2 παρ. 3 και 4 παρ. 2 που αφορούν τους περιορισμούς σε ποσότητες αλιευμάτων ανά ερασιτέχνη ψαρά (άρθρο 5, παρ. 3 του Π.Δ. 373/85).

Επιπλέον και σε ό,τι αφορά την πώληση των αλιευμάτων, που προέρχονται από τους αγώνες αθλητικής αλιείας, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1967/2006 (άρθρο 17, παρ. 3) "κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εμπορία ειδών που αλιεύονται σε αθλητικές εκδηλώσεις υπό τον όρο ότι το κέρδος από την πώλησή τους διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς".

Συνεπώς οι επιπτώσεις από την διεξαγωγή αγώνων αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών, στο περιβάλλον και στα ιχθυαποθέματα, (δεδομένου ότι δεν καθορίζεται η ανώτατη επιτρεπόμενη ποσότητα αλιευμάτων ανά ερασιτέχνη ψαρά που συμμετέχει αε αγώνες αθλητικής αλιείας, από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις) μπορούν να ληφθούν υπόψη και να περιοριστούν :

1. Στο πλαίσιο έκδοσης των Νομαρχιακών αποφάσεων (κριτήρια έκδοσης, όροι και προϋποθέσεις απόφασης).

2. Με τον περιορισμό της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας, με αύξηση και βελτίωση των αλιευτικών ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Μαρίνα Πέτρου.

--------------------------------------------------------------

Σχόλιο του "Rib and Sea".

Κανονικώς θα έπρεπε να βρίσω χυδαία! Και επειδή εδώ είναι διαδίκτυο, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν θα μπορούσε να μου κάνει τίποτε! Ούτε όμως και οι θιγόμενοι θα τολμούσαν να με σύρουν στα δικαστήρια, γιατί κανένας δικαστής δεν θα καταδίκαζε ένα δικαίως αγανακτισμένο πολίτη ο οποίος απαιτεί να παύσει να χαρακτηρίζεται πλέον σαν "άθλημα" ο ανταγωνισμός για το ποιος θα σκοτώσει τους περισσότερους ζώντες οργανισμούς, και ο οποίος (πολίτης) βγαίνει απ' τα ρούχα του όταν οι "αρμόδιοι" του απαντούν : "από την πόρτα σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια"! Θα μετρήσω όμως καλύτερα μέχρι το δέκα και, χαλαρός πλέον, θα απαντήσω στην κ. Μαρίνα Πέτρου ως εξής.

Αγαπητή κ. Πέτρου, νομίζω ότι, αφού είχατε σκοπό να αντιγράψετε την επιστολή του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., δεν υπήρχε κανένας λόγος να με έχετε στην αναμονή τόσους μήνες! Είναι αλήθεια οξύμωρο ότι το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. θεώρησε πως το υπουργείο σας ήταν περισσότερο αρμόδιο να απαντήσει, γι' αυτό άλλωστε ζήτησε τη συνδρομή σας! Κι' εγώ ο αφελής που πίστευα ότι κάτι θετικό θα έφερνε αυτή η καθυστέρηση! Πού να φανταστώ ότι θέλατε τέσσερις μήνες για να αντιγράψετε μια επιστολή και να μου πείτε αυτά που ήδη γνώριζα;

Τους σχετικούς νόμους λοιπόν οι οποίοι ισχύουν, όσον αφορά το "αθλητικό" ψαροντούφεκο, τους γνωρίζω αγαπητή κυρία Πέτρου. Γι' αυτό όμως νομοθετούν οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο και ψηφίζουν νέους νόμους. Για να διορθωθούν τα τυχόν λάθη αυτών που προηγήθηκαν! Κάντε το λοιπόν, αφού η προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση είναι λάθος και αντιβαίνει στο κοινό περί Δικαίου, Ηθικής και Λογικής αίσθημα! Εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό παράπτωμα το οποίο ρυθμίζεται με κανονιστικές διατάξεις. Μιλάμε για το ποιος ερασιτέχνης ψαροντουφεκάς θα σκοτώσει τα περισσότερα ψάρια, προκειμένου να σηκώσει το κύπελλο του πρωταθλητή!!! Μιλάμε για την συγκάλυψη του εγκλήματος αυτού εκ μέρους της Πολιτείας, η οποία φρόντισε (ηθικός αυτουργός) να  "προστατεύσει" τους "πρωταθλητές" εξαιρώντας, στην προκειμένη περίπτωση, τους νόμους οι οποίοι ρυθμίζουν την ποσότητα των αλιευμάτων τα οποία μπορεί να αλιεύσει ένας ερασιτέχνης ψαράς όταν δεν συμμετέχει σε "αθλητική" αλιεία!!!

Από το υπουργείο σας λοιπόν, το οποίο (υποτίθεται) φροντίζει για το συμφέρον του πολίτη ειδικότερα, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα, περίμενα περισσότερη ευαισθησία και όχι απλή απαρίθμηση νόμων, κανονισμών και προεδρικών διαταγμάτων! Δεν σας ζήτησα αυτό άλλωστε.

Πιστεύω ακραδάντως ότι δεν διαβάσατε την επιστολή μου, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι την διαβάσατε και δεν καταλάβατε σε τι αναφέρθηκα και τι ακριβώς ζήτησα. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να επανεξετάσετε το πολύ σοβαρό αυτό θέμα και να φροντίσετε να σταματήσει αυτή η σφαγή το συντομότερο δυνατόν! Σε αντίθετη περίπτωση θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν οι πολίτες είναι συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι, μπορούν ακόμη και να νομοθετήσουν! Τους δίνει άλλωστε το δικαίωμα αυτό, το ίδιο το Σύνταγμα...

Ιωσήφ Παπαδόπουλος