Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Borg απαντά.

Σε συνέχεια του αιτήματός μας για την άμεση απαγόρευση του αγωνιστικού ψαροντούφεκου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Ναυτιλίας και Αλιείας κ. Borg, απέστειλε στο "Rib and Sea" την ακόλουθη επιστολή.

Η πρώτη σελίδα της επιστολής του Ευρωπαίου Επιτρόπου.Η δεύτερη σελίδα της επιστολής του κ. Borg.

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενική Διεύθυνση για θέματα Ναυτιλίας και Αλιείας.

Βρυξέλλες, Β – 1049

28 Ιουλίου 2009 – D 08775

Mare/D/2/OA/mpb D (2009)  

Θέμα : Οργανισμός που ρυθμίζει τα θέματα για την υποβρύχιο αλιεία με ψαροντούφεκο.

Αγαπητέ κ. Παπαδόπουλε,

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Borg θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την επιστολή σας, με την οποία εκφράσατε τις απόψεις σας επί του ανωτέρω θέματος. Μου ζήτησε δε να σας απαντήσω εγώ για λογαριασμό του.

Σκοπός της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση των φυσικών, αλιευτικών και υδάτινων πόρων, με έναν ισορροπημένο τρόπο, λαμβανομένων υπ’ όψιν των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προσανατολισμών.

Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπ’ αρ. 1967/2006 παρέχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαχείρισης για τη Μεσόγειο, με ανάλογη συμμετοχή στις ευθύνες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών. Ως εκ τούτου, τα θέματα αλιείας στη Μεσόγειο ρυθμίζονται με μέτρα σε προστατευμένες περιοχές, τεχνικά μέτρα για διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία, καθώς επίσης με περιορισμούς για αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές.

Η αλιεία με ψαροντούφεκο περιλαμβάνεται μεταξύ των απαγορευμένων αλιευτικών μεθόδων, σύμφωνα με τον Μεσογειακό Κανονισμό, και υπάρχει αναφορά σ’ αυτό σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά άρθρα του Κανονισμού. Σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό, η αλιεία με ψαροντούφεκο απαγορεύεται εάν πραγματοποιείται σε συνδυασμό με αναπνευστικές συσκευές ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. Επιπροσθέτως, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα αλιεύματα που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία δεν πωλούνται. Παρ’ όλα αυτά, είναι δυνατόν να επιτραπεί η πώληση αλιευμάτων, τα οποία αλιεύθησαν κατά τη διάρκεια αθλητικών διαγωνισμών, με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη από τις πωλήσεις θα χρησιμοποιηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτοί οι Κανονισμοί βασίζονται επίσης στην υποχρέωση που αναλαμβάνουν τα Κράτη Μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σχετικώς με το αίτημά σας για άμεση διακοπή των αγώνων υποβρυχίου αλιείας με ψαροντούφεκο, θεωρούμε ότι το Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και επαφίεται στα Κράτη Μέλη να ελέγχουν εάν αυτό εφαρμόζεται. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού εστιάζεται στην προοδευτική εφαρμογή όλων των άρθρων του Κανονισμού και την εξασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένου του αιτήματός σας, η Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί η κατάσταση όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ελπίζω αυτή η απάντηση να σας ικανοποιεί.

Ειλικρινώς δική σας

Carla Montesi

Διευθύντρια  

Σχόλιο του "Rib and Sea" :  

Μέχρι σήμερα η επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου είναι η μοναδική, σύντομη και αξιόπιστη απάντηση, καθώς, από Ελληνικής πλευράς, μόνο το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. απάντησε ήδη, αλλά με υπεκφυγές, ασαφή και αίολα «επιχειρήματα».

Εμείς θα περιμένουμε με υπομονή τις θέσεις του κ. Πρωθυπουργού και του αρμοδίου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτού προχωρήσουμε σε περαιτέρω δυναμικές κινητοποιήσεις, βοηθούμενοι, ελπίζω, και από τους συλλόγους, οι οποίοι ταυτίζονται με τις απόψεις μας, έχουν στο παρελθόν κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση και έχουν προσφάτως καταθέσει στο περιοδικό, εγγράφως, τη συμπαράστασή τους.

Μέχρι σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ότι το Δημόσιο έχει την υποχρέωση να απαντά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στα αιτήματα των πολιτών, τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και ο κύριος Πρωθυπουργός, ποιούν την νήσσαν. Ελπίζω τα θέματα που τους απασχολούν να είναι σημαντικότερα αυτού που εμείς θέσαμε, και το ενδιαφέρον τους να μην περιορίζεται στα θέματα της προεκλογικής περιόδου... 

Ιωσήφ Παπαδόπουλος