Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Ο καρδιολόγος Γιώργος Καρυστινός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει τώρα!

Επιμέλεια : Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

george.karystinosΕίχα χθες την ευκαιρία και την τιμή να συνομιλήσω στο τηλέφωνο με τον καρδιολόγο κ. Γιώργο Καρυστινό. Μια συνομιλία η οποία εστιάστηκε στα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Θέματα που αναφέρονται στον κορωναϊό, στα εμβόλια και στον πραξικοπηματικό τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζει την κοινωνία η κυβέρνηση, με πρόσχημα πάντοτε την προστασία της από τον κορωναϊό.

Ο κ. Καρυστινός προέβη προσφάτως σε κάποιες ενέργειες που σκοπό έχουν να θέσουν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές προ των ευθυνών τους.

Συγκεκριμένα ο κ. Καρυστινός απέστειλε την 23η Ιουλίου 2021 στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έγγραφο ζητώντας υπεύθυνες απαντήσεις σε θέματα μείζονος υγειονομικής σημασίας, τα οποία σχετίζονται με τη διαγνωστική προσέγγιση της λοίμωξης εκ COVID-19, αλλά και με συγκεκριμένες νομικής φύσεως ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, για τις οποίες η επίσημη άποψη/γνώμη του Ι.Σ.Α. κρίνεται ως πολύ σημαντική και κρίσιμη. Διαβάστε :

ΕΡΩΤΗΜΑ- ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Του Γεώργιου Καρυστινού του Ιωσήφ, ιατρού με ΑΜ ΙΣΑ 037644, κατοίκου Νέου Κόσμου Αττικής, επί της οδού Μ... αρ ..., με ΑΦΜ 054....., ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών

ΚΑΤΑ

Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σεβαστουπόλεως αρ. 113, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Πατούλη

Με το παρόν μου αιτούμαι όπως μου απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα, ως έχων νόμιμο δικαίωμα και έννομο συμφέρον, αφού τα ερωτήματά μου αφορούν στην επίσημη θέση σας, ως μόνοι αρμόδιοι να ενημερώσετε υπεύθυνα για θέματα μείζονος υγειονομικής σημασίας, τα οποία σχετίζονται με τη διαγνωστική προσέγγιση της λοίμωξης εκ COVID-19, αλλά και με συγκεκριμένες νομικής φύσεως ενέργειες στις οποίες προτίθεμαι να προβώ, για τις οποίες η επίσημη άποψη/γνώμη σας κρίνεται ως πολύ σημαντική και κρίσιμη.

Πιο συγκεκριμένα αιτούμαι όπως μου απαντήσετε αιτιολογημένα στα κάτωθι ερωτήματα:

1.    Το τεστ PCR ή/και το Rapid test είναι διαγνωστικό/ταυτοποιητικό ενεργού νόσησης εκ covid19;
2.    Το τεστ PCR ή/και το Rapid test είναι διαγνωστικό/ταυτοποιητικό ενεργού μεταδοτικότητας του ιού covid19;
3.    Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός κύκλων πολλαπλασιασμού (CT-Cycle Threshold) που χρησιμοποιείται στη μέθοδο PCR για το covid19;
4.    Ποια η προκύπτουσα τιμή από την οποία και άνω το τεστ PCR χαρακτηρίζεται ως θετικό για covid19;

Επειδή έχω έννομο συμφέρον να σας υποβάλλω τα τιθέμενα ερωτήματα.

Επειδή είναι βαρύνουσας σημασίας να απαντηθούν τα ανωτέρω ερωτήματα αιτιολογημένα από εσάς, ως μόνοι αρμόδιοι, οι κ.κ. Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων, λόγω του ιατρικού χαρακτήρα των επίμαχων ερωτήσεων.

Επειδή σύμφωνα με το αρ. 4 του ν.2690/1999 (ΚωδΔιοκΔιαδ) Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες» και της παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου «5. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α`), όπως ισχύει.».

Επειδή βάσει του αρ. 10 Συντάγματος « 1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. 2. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ` αυτή. 3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.»

Επειδή τις απαντήσεις σε όλα τα ανωτέρω ερωτήματα τις αιτούμαι για δικαστική χρήση.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου ΑΙΤΟΥΜΑΙ, όπως μου απαντήσετε εγγράφως, ως υποχρεούστε, βάσει του αρ. 4 ΚΔΔιαδ και του αρ. 10 του Συντάγματος, στα ανωτέρω τιθέμενα ερωτήματα, και συγκεκριμένα:

1. Το τεστ PCR ή/και το Rapid test είναι διαγνωστικό/ταυτοποιητικό ενεργού νόσησης εκ covid19;,

2. Το τεστ PCR ή/και το Rapid test είναι διαγνωστικό/ταυτοποιητικό ενεργού μεταδοτικότητας του ιού covid19;,

3. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός κύκλων πολλαπλασιασμού (CT-Cycle Threshold) που χρησιμοποιείται στη μέθοδο PCR για το covid19;,

4. Ποια η προκύπτουσα τιμή από την οποία και άνω το τεστ PCR χαρακτηρίζεται ως θετικό για covid19;

για τα οποία νομιμοποιούμαι να λάβω απαντήσεις, δεδομένου ότι σχετίζονται άμεσα με τη δημόσια υγεία, αλλά και τις νομικές ενέργειες στις οποίες προτίθεμαι να προβώ, εντός της νομίμου προθεσμίας των 60 ημερών.
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι σε περίπτωση άρνησής σας για απάντηση, ή αποφυγής απάντησής σας εντός της προβλεπόμενης από τα οικεία θεσμικά κείμενα προθεσμίας, στα τιθέμενα ερωτήματα, τα οποία άπτονται της δημόσιας υγείας, συνιστούν δημόσιες πληροφορίες, ενώ επιπλέον συνιστούν και κρίσιμες πληροφορίες για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μου για νομικές ενέργειες στις οποίες προτίθεμαι να προβώ, θα προσφύγω στα αρμόδια αστικά και ποινικά δικαστήρια για την ικανοποίηση κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

Αθήνα, 23/07/2021

Ο εξωδίκως δηλών

Γεώργιος Ι. Καρυστινός

apantisiisaΟ Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έστειλε στον κ. Καρυστινό την ακόλουθη απάντηση (παρακείμενη φωτογραφία υπ' αριθμ. 1).

Στη συνέχεια, ο κ. Καρυστινός, θέλοντας να θέσει τους εισαγγελείς και δικαστές της χώρας προ των ευθυνών τους, συνέγραψε το ακόλουθο κείμενο-εξώδικο, το οποίο κατά την γνώμη του θα πρέπει να προσυπογράψουν όλοι οι Έλληνες και να επιδοθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚH ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Της αστικής - μη κερδοσκοπικής - εταιρείας με την επωνυμία «Α.Μ.Κ.Ε. ΙΣΟΝΟΜΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΣΟΝΟΜΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών, επί της λεωφόρου Μεσογείων αρ.15, 11526, με ΑΦΜ 99..., ΔΟΥ …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ

Του..........(ονομ/μο δικαστή) που υπέχει θέση Προέδρου / Αντιπροέδρου/ Γενικού Εισαγγελέως ......... Αρείου Πάγου / Συμβουλίου της Επικρατείας / Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι την 9-9-2021 κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το υπ’αριθμ. Πρωτ. 27742/9-9-2021 έγγραφο με τίτλο «Παροχή Στοιχείων και Πληροφοριών για Αξιολόγηση και Διερεύνηση», με το οποίο ενημερώθηκαν οι Αρμόδιες Δικαστικές Αρχές για συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις αφορούσες την όλη υπόθεση της ιογενούς λοίμωξης εκ Cocid19 και των παρελκομένων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες και για κατασπατάληση/κατάχρηση δημοσίου χρήματος σε μαζική κλίμακα με αφορμή αυτή την υπόθεση, που ενδεχομένως συνιστούν τέλεση κακουργημάτων κατά συρροήν και μάλιστα σε επίπεδο τέλεσης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Στο εν λόγω έγγραφο παρατέθηκε/επισυνάφθηκε και σημαντικός αριθμός γραπτών στοιχείων/τεκμηρίων περί αυτού, συνοδευόμενα από επεξηγηματικό κείμενο εντός του κειμένου του εγγράφου αυτού. Τα εν λόγω στοιχεία μάλιστα περιγράφονται ως «μικρό ενδεικτικό μέρος» των πολύ περισσότερων στοιχείων που υφίστανται, τα οποία δύνανται να γνωστοποιηθούν/ανευρεθούν μέσω κατάλληλης διαδικασίας δικαστικής διερεύνησης και λήψης καταθέσεων, ειδικά από πρόσωπα που εμπλέκονται με τα αναγραφόμενα γεγονότα στο εν λόγω έγγραφο, ενώ γίνεται και σχολιασμός ότι λόγω της φύσης και βαρύτητας των περιγραφομένων στο έγγραφο, η διερεύνση θα πρέπει να λάβει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, για τους λόγους που περιγράφονται σαφώς στο εν λόγω έγγραφο 27742/9-9-2021.

Επειδή δεδομένης της σοβαρότητος των διαλαμβανομένων σε αυτό και της θεσμικής θέσης που κατέχετε, ανεξάρτητα αν εμπλέκεστε άμεσα στη διαδικασία διερεύνησης ή όχι, σας καθιστούμε γνώστη των διαλαμβανομένων σε αυτό το έγγραφο και επικαλούμενοι τους ίδιους ακριβώς λόγους υπερεπείγοντος που αναγράφονται στο έγγραφο αυτό, σας παρακαλούμε για τις εκ μέρους σας και κατά κρίσιν σας ενέργειες, στα πλαίσια και των καθηκόντων σας και του ήθους σας ως δικαστικός λειτουργός, προκειμένου να λάβει χώρα το ταχύτερο δυνατό, διερεύνηση της περιγραφόμενης στο έγγραφο υπόθεσης κατά αντικειμενικό τρόπο, ώστε σε περίπτωση που τα διαλαμβανόμενα στο εν λόγω έγγραφο όντως υφίστανται, να αποτραπεί η σωρεία κακουργημάτων που περιγράφεται, που μάλιστα ως προελέχθη, θα είναι σε επίπεδο τέλεσης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Επειδή δια της λήψεως του παρόντος θεωρούμε πλέον ότι είστε και πλήρως ενημερωμένος περί του εγγράφου αυτού και κυρίως περί των διαλαμβανομένων σε αυτό, συνεπώς σε οιαδήποτε περίπτωση μη- ενέργειάς σας, αν τελικά συμβεί επαλήθευση μέρους ή όλων των διαλαμβανομένων στο εν λόγω έγγραφο, δύνασθε να θεωρηθείτε ως κατηγορούμενος τέλεσης εγκλήματος δια παραλείψεως, με ότι αυτό συνεπάγεται, ειδικά λόγω και της βαρύτητας των περιγραφομένων καταστάσεων που φτάνουν ως και το επίπεδο ενδεχόμενου τέλεσης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Επειδή βάσει του αρ. 10 Συντάγματος « 1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. 2. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ` αυτή. 3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.»

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ, όπως ενεργήσετε άμεσα και αρμοδίως κατά κρίσιν σας προς επίσπευση διερεύνησης της υπόθεσης που περιγράφεται στο εν λόγω έγγραφο αρ. Πρωτ. 27742/9-9-2021, για τους λόγους που εξηγήθηκαν και περιλαμβάνονται και στο κείμενο του εν λόγω εγγράφου.
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς:
1)
2)
3)
προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης του.

Αθήνα, ........./    /2021
Οι εξωδίκως δηλούντες

Όσοι ενδιαφέρονται να προσυπογράψουν το ως άνω εξώδικο, μπορούν να απευθύνονται εδώ :

https://pekoonline.com/kalesma-draseis/