Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 52

Αριθμ. Φ. : 514.1/2013
Αριθμ. Σχ.: 4144                        
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2960 Β΄/22-11-2013

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52

«Συμπλήρωση − τροποποίηση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 17, 20, 23 και 38»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
    
γ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
    
δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
    
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
    
στ) του  π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
    
ζ) της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αριθμ.513.12/13/188β/2013 «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010)» (Β΄ 35).

η) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθ. 52, που εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο.

Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 52

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 52

«Συμπλήρωση − τροποποίηση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 17, 20, 23 και 38»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
    
δ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
    
ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
    
στ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
    
ζ) της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αριθμ.513.12/13/188β/2013 «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010)» (Β΄ 35).

η) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
        
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κανονισμό Λιμένων:

Άρθρο 1

Όρια ισχύος.

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στους λιμένες, στους όρμους και στo χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.

Άρθρο 2

Κατάργηση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 (Β΄ 1136 /1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του αριθμ. 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β΄ 1136/1997), όπως ισχύει, καταργείται.  

Άρθρο 3

Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄444/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μετά την περίπτωση (ια) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση (ιβ), ως ακολούθως:
«ιβ) Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου (ΣΑΠ) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (ΝΚ/ΣΕΑ)».

Άρθρο 4

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 (Β΄ 231/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 (Β΄ 231/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ: Κάθε σκάφος, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και:
(α) επτά (07) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών ή
(β) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό αλιευτικό ή
(γ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό φορτηγό ή
(δ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων για την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) ή
(ε) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό που εκμισθώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38 (Β΄ 748/2004), όπως ισχύει, και μεταφέρει μέχρι και δώδεκα (12) επιβάτες ή
(στ) δώδεκα (12) μέτρων για ερασιτεχνικό.
    
Δεν θεωρείται μικρό σκάφος κάθε μη μηχανοκίνητο ολικού μήκους μέχρι και δυόμισι (2,5) μέτρων».
    
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 (Β΄ 231/2000), όπως ισχύει,  προστίθεται νέα παράγραφος (στ) ως ακολούθως:

«στ) τα μικρά σκάφη που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, εφόσον τα πλήρη στοιχεία αυτών έχουν δηλωθεί εγγράφως στην οικεία Λιμενική Αρχή και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους την ανωτέρω επωνυμία και τον αύξοντα αριθμό του σκάφους. Επιπλέον, τα σκάφη αυτά πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση αξιοπλοΐας σε ισχύ από διπλωματούχο ναυπηγό, ενώ όσον αφορά στην έκταση πλόων και στα εφόδιά τους, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη.»      

3.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Απαγορεύεται τα νέα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, επαγγελματικά [αλιευτικά, μεταφοράς επιβατών με την καταβολή εισιτηρίου ή με ολική ναύλωση, μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων για την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) και εκμισθούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38 (Β΄ 748/2004)] σκάφη να φέρουν βενζινομηχανές για οποιοδήποτε προορισμό (πρόωση, κίνηση αντλιών ή γεννητριών κ.λπ.). Η τοποθέτηση βενζινομηχανών γίνεται αποδεκτή μόνο σε σκάφη με σήμανση CE, εφόσον προβλέπεται ρητά στη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο σκάφος».

Άρθρο 5

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38 (Β΄ 748 /2004)

1. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
           
«(γ) Είναι κύριος σε ποσοστό 100% τριών (3) τουλάχιστον μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχυπλόων μικρών σκαφών, εφοδιασμένων με εφεδρική μηχανή, ολικού μήκους τεσσάρων και τριάντα εκατοστών (4,30) μέχρι και δέκα (10) μέτρων, που έχουν εγγραφεί σε Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ)  και φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 4841/Φ.76/52/97 (Β΄ 111/1997), όπως τροποποιήθηκε από  την Κ.Υ.Α. αριθμ. 4113.183/01/2004/18-10-2004 (Β΄ 1613 /2004), με τις οποίες εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με τις οδηγίες 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ, αντίστοιχα.

Η ελάχιστη ισχύς της κύριας μηχανής κάθε σκάφους σε ίππους (ΗΡ) καθορίζεται σε:

(αα) δεκαπέντε (15), όταν πρόκειται για εξωλέμβια,
(ββ) σαράντα (40), όταν πρόκειται για εσω/εξωλέμβια (stern drive) και
(γγ) είκοσι (20), όταν πρόκειται για εσωλέμβια,

H μέγιστη ισχύς της κύριας μηχανής πρέπει να είναι εντός των ορίων που καθορίζει ο κατασκευαστής του σκάφους και αναγράφεται στη Δήλωση Συμμόρφωσης του σκάφους (Declaration of Conformity).
     
Τα μικρά σκάφη ολικού μήκους πάνω από επτά (07) και μέχρι δέκα (10) μέτρα πρέπει να είναι ανοικτού τύπου (ΟΡΕΝ), ενώ υπερκατασκευή (σπιράγιο) για σκοπούς κυρίως καιροπροστασίας είναι επιτρεπτή.
    
Για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχυπλόων μικρών σκαφών, δεν πρέπει να έχει παρέλθει ένα (01) έτος από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής κάθε σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ.».

2. Η  παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Κάθε εκμισθούμενο μικρό σκάφος φέρει εφεδρική μηχανή, ικανή να προσδίδει στο σκάφος ταχύτητα τουλάχιστον τεσσάρων (04) κόμβων με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, γεγονός που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση διπλωματούχου ναυπηγού μηχανικού. Επίσης, φέρει και ένα γεμάτο εφεδρικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας χωρητικότητας πέντε (05) τουλάχιστον λίτρων ή γεμάτη εφεδρική δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) ίδιας χωρητικότητας.

Η εφεδρική μηχανή δεν είναι υποχρεωτική, όταν το εκμισθούμενο μικρό σκάφος φέρει δύο προωστικούς κινητήρες.».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών, εάν:

(α) Εκλείψουν οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά την αναγγελία. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, μειωθεί ο ελάχιστος αριθμός των προς εκμίσθωση σκαφών, που προβλέπεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, δεν επιβάλλεται  από τη Λιμενική Αρχή απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας πριν από την παρέλευση χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από το επισυμβάν γεγονός. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος ο εκμισθωτής οφείλει να αποκαταστήσει τον αριθμό  των σκαφών στην προτέρα κατάσταση, άλλως η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση  της δραστηριότητας. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση  απόσυρσης σκάφους λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαπέντε (15) ετών.

(β) Με αποφάσεις των Λιμενικών Αρχών επιβληθούν κυρώσεις για περισσότερες των τριών (03) παραβάσεων του κανονισμού αυτού από τον εκμισθωτή, που διεπράχθησαν  εντός δώδεκα (12) μηνών.  Στην περίπτωση αυτή η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας επί τρία (03) έτη από την έκδοση της απόφασης απαγόρευσης.

(γ) Εκμισθωθεί ταχύπλοο μικρό σκάφος σε πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια χειριστή. Στην περίπτωση αυτή η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας επί ένα (01) έτος από την έκδοση της απόφασης απαγόρευσης.»

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:

«Στην περίπτωση που εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβος ή ταχύπλοο μικρό σκάφος, δεν φέρει για οποιονδήποτε λόγο τις προβλεπόμενες από την περίπτωση (γ) τις παραγράφου 2 του άρθρου 3 μηχανές, η Λιμενική Αρχή δεν απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας του εκμισθωτή πριν από την παρέλευση χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από το επισυμβάν γεγονός. Εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος ο εκμισθωτής οφείλει να τοποθετήσει στο σκάφος τις προβλεπόμενες μηχανές.».

5. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(β) δεν παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του κύριου και του εφεδρικού κινητήρα πρόωσής του».

6. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 «(δ) αντίτυπα του παρόντος, των Γενικών Κανονισμών Λιμένα  αριθμ. 20 (Β΄ 444 /1999) και 23 (Β΄ 231/2000), όπως ισχύουν, που ρυθμίζουν την κίνηση και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων λέμβων και των ταχύπλοων μικρών σκαφών καθώς και των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα».

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει, καταργείται, η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 5 ενώ, μετά την παράγραφο 1, προστίθενται νέες παράγραφοι  2, 3, και 4 ως ακολούθως:

«2. Υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, εκμισθωτής μπορεί να αναθέτει σε άλλον εκμισθωτή, που πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του κανονισμού αυτού, την εκμίσθωση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενός ή περισσότερων εκμισθούμενων μικρών σκαφών του. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του σχετικού συμφωνητικού, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ,  κατατίθεται στην/στις Λιμενική/ές Αρχή/ές όπου δραστηριοποιούνται οι προαναφερόμενοι εκμισθωτές.    

3. Το δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχυπλόων μικρών σκαφών μεταβιβάζεται ελεύθερα, με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, για όσο χρόνο τα σκάφη εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται το δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του κανονισμού αυτού, εκτός από την απαίτηση να μην έχει παρέλθει ένα (01) έτος από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής κάθε σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ.

4. Κατά την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας εκτέλεσης πλόων κάθε εκμισθούμενου σκάφους ολικού μήκους πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρων απαιτείται, πέραν των άλλων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών, η υποβολή και βεβαίωσης Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από γενόμενη επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.».

Άρθρο 6

Κυρώσεις.

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, η εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πειραιάς,  05-8-2013

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΗΜ. Π. ΜΠΑΝΤΙΑΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.

Άρθρο Δεύτερο

Η εφαρμογή του κανονισμού αυτού αρχίζει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 31-10-2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης