Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Το νέο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ταχυπλοίας για το 2014

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΠΛΟΪΑΣ 2014

ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ

1. ΛΕ.Τ.Φ.ΜΑ. ΠΙΕΡΙΑΣ 10-11 ΜΑΪΟΥ

2. Ο.Φ.Σ.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7-8 ΙΟΥΝΙΟΥ

3. ΕΛΤ ΑΘΗΝΑ 6-7 ΙΟΥΛΙΟΥ

4. ΛΕ.ΤΑ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ

1. Πανελλήνια επιτροπή αγώνων.

2. Οργανωτική επιτροπή αγώνων κάθε ομίλου.

3. Επιτροπή τεχνικού έλεγχου κάθε ομίλου.

4. Τεχνικός σύμβουλος (Πανελλήνιας επιτροπής αγώνων).

1) Η Πανελλήνια επιτροπή αγώνων θα αποτελείται από μέλη διορισμένα από τα διοικητικά συμβούλια των ενδιαφερομένων ομίλων.

Ο εκπρόσωπος των ομίλων για την πανελλήνια επιτροπή αγώνων θα έχει γραπτή εντολή εκπροσώπησης από τον όμιλο του. Τα άτομα αυτά θα είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, σε περίπτωση απουσίας υπάρχει η δυνατότητα εξουσιοδότησης άλλου μέλους του ομίλου τους και :

• Να μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, την πιστή εφαρμογή του κανονισμού καθώς και να επιλαμβάνονται της ερμηνείας αυτού σε περίπτωση διαφωνιών.

• Να επιλέγουν τον τεχνικό σύμβουλο.

• Να εκδικάζουν τις τυχόν ενστάσεις.

• Να συντάσσουν, και υπογράφουν το πρακτικό του αγώνα, καθώς και να εκδίδουν τα αποτελέσματα.

Μετά την διεξαγωγή και του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος η πανελλήνια επιτροπή αγώνων συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρεται για τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Την έκθεση αυτή παραδίδει στις διοικήσεις των ομίλων σε εύλογο χρόνο και φυσικά πολύ πριν από την ημερομηνία την απονομή των επάθλων του πρωταθλήματος.

2) Η Οργανωτική επιτροπή αγώνων κάθε ομίλου, διορίζεται από το Δ.Σ αυτού και εχει σκοπό :

Την σχεδίαση την οργάνωση και την εκτέλεση του αγώνα του ομίλου στον οποίο ανήκει. Μέριμνα και ευθύνη τη επιτροπής είναι η τήρηση και η εφαρμογή των όσων προβλέπει ο κανονισμός. Αυτή θα πρέπει να συνεργάζεται με την πανελλήνια επιτροπή αγώνων και να ενημερώνει επί όλων των θεμάτων την διοίκηση του ομίλου της.

Κάθε όμιλος δικαιούται να προβάλει και να εκμεταλλευτεί τους αγώνες (σπόνσορες, χορηγίες κτλ). Εφ' όσον όμως βρεθεί γενικός σπόνσορας του πρωταθλήματος, ο κάθε όμιλος θα έχει το μερίδιο που του αναλογεί.

3) Η Επιτροπή τεχνικού ελέγχου επιλέγεται από την οργανωτική επιτροπή και έχει σκοπό να διαπιστώσει εάν τα σκάφη και οικινητήρες τηρούν τους όρους του κανονισμού, και να συμβουλεύουν την οργανωτική επιτροπή ως προς την  κατάταξη των σκαφών στις κατηγορίες.

4) Ο Τεχνικός σύμβουλος είναι μηχανικός, επιλέγεται από την επιτροπή αγώνων κάθε ομίλου με την σύμφωνη γνώμη όλων των ομίλων.

5) Κάθε όμιλος υποχρεούται να συμμετέχει το λιγότερο με 2 σκάφη σε κάθε αγώνα του πρωταθλήματος. Ο όμιλος που δεν θα τηρεί τον ανώτερο όρο δεν θα έχει το δικαίωμα να διεξάγει αγώνες τον επόμενο χρόνο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1

Δικαίωμα συμμετοχής.

1) Δικαίωμα συμμετοχής στου αγώνες έχουν ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ και ΙΔΙΩΤΕΣ.

2) Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ φωτοτυπία της οποίας θα κατατίθεται, και η οποία θα τα χαρακτηρίζει ταχύπλοα.

3) Οι κυβερνήτες πρέπει να επιδεικνύουν και να καταθέτουν σε φωτοτυπία την άδεια χειριστή ταχύπλοου.

4) Οι συγκυβερνήτες να φέρουν προαιρετικά άδεια χειριστή ταχύπλοου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η σχετική άδεια θα δύναται ο κυβερνήτης υπεύθυνα εγγράφως να δηλώσει περί των ικανοτήτων του συνοδηγού του και αναλαμβάνει την ευθύνη.

5) Τα παραστατικά της συμμετοχής του σκάφους θα πρέπει να έχουν σταλεί στον διοργανωτή όμιλο 20 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση η καθυστέρηση θα έχει σαν συνέπεια μη αποδεκτή συμμετοχή του σκάφους.

Άρθρο 2

Μέτρα ασφαλείας.

1) Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης υποχρεούνται να φοράνε σε όλη την διάρκεια του αγώνα κράνος ανοικτού χρώματος, εκτός λευκού & μπλε, ή κράνος με φωσφορίζουσες σε έντονα χρώματα ταινίες.

2) Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης υποχρεούνται να φοράνε σε όλη την διάρκεια του αγώνα σωσίβιο εγκεκριμένου τύπου τζάκετ με γιακά στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα και η ομάδα αίματος γραμμένα σε ταμπελάκι.

3) Κυβερνήτης και συγκυβερνήτης υποχρεούνται να φοράνε σε όλη την διάρκεια του αγώνα quick stop.

4) Πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο στο σκάφος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και η ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη.

5) Κάθε σκάφος πρέπει να είναι υποχρεωτικά ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, ασχέτως εάν η οργανωτική επιτροπή έχει προβλέψει ομαδική ασφάλιση.

6) Ο κάθε αγωνιζόμενος είναι ο ίδιος υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνα.

7) Σε κάθε περίπτωση η οργανωτική επιτροπή του κάθε ομίλου δεν έχει καμία αστική η ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να προκαλέσει υλικές η σωματικές βλάβες στον αγωνιζόμενο η σε τρίτους.

Άρθρο 3

Μέτρα ασφαλείας για την διεξαγωγή αγώνων.

1) Για την διεξαγωγή αγώνα ανοικτής θαλασης-τριγωνου0ντραξτερ-δεξιοτεχνιασ-σλαλομ κλπ πρέπει να έχει εξασφαλιστεί έγγραφη άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

2) Να υπάρχουν σκάφη ασφαλείας.

3) Ασθενοφόρο.

4) Ιατρός.

5) Πυροσβεστικό όχημα.

6) Δύτες ασφαλείας. Και γενικά όσα επιβάλουν οι αρμόδιες αρχές

Άρθρο 4

Εφόδια σκάφους.

1) Υποχρεωτικά κάθε σκάφος πρέπει να φέρει δύο ( 2 ) ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ και προαιρετικά VHF. Σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να έχουν φροντίσει οι αγωνιζόμενοι με δική τους μέριμνα και φροντίδα να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

2) Είναι υποχρεωτικό όλα τα σκάφη να φέρουν τα εφόδια σκάφους ΄΄ που αναγράφονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων εκτός από τα βοηθητικά μέσα πρόωσης .Αυτό ισχύει τόσο για και για τα τουρισμού όσο και για τα Sport.

Άρθρο 5

Συμμέτοχη στη βαθμολογία.

1) Κάθε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΟΜΑΔΑ που θέλει να πάρει μέρος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΟΜΑΔΩΝ) έχει δικαίωμα σε τρία σκάφη , χωρίς αυτά να πρέπει να δηλωθούν από την (ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΑΔΑ )

ΆΡΘΡΟ 6

Γενικά θέματα.

1) Για αγώνα ταχύτητας η ελάχιστη διαδρομή να είναι 30ν.μ. και ειδικά για τα σκάφη τουρισμού η ελάχιστη διαδρομή 20 ν.μ.

2) Απαγορεύεται κατά την διάρκεια του αγώνα το ξεφούσκωμα των αεροθαλάμων εξαιρείται η περίπτωση ζημιάς . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, το σκάφος αποκλείεται.

3) Απαγορεύεται κατά την διάρκεια του αγώνα η αλλαγή συγκυβερνήτη ,τυχών τέτοια αλλαγή τιμωρείται με αποκλεισμό, επιτρέπεται όμως η αλλαγή κυβερνήτη συγκυβερνήτη κατά την διάρκεια του αγώνα αρκεί ο δεύτερος να έχει δίπλωμα.

4) Ο τεχνικός έλεγχος γίνεται πάντα την παραμονή του αγώνα σε χρόνο που θα έχει ορίσει και ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.

5) Μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου κάθε σκάφος οδηγείτε υποχρεωτικά σε Park-ferme προς φύλαξη. Κατά τον τερματισμό, κάθε σκάφος που θα τερματίζει , θα οδηγείτε επίσης στο park-ferme.Σε περίπτωση που θα υπάρξει ένσταση το σκάφος θα παραμένει εκεί. Εάν πρέπει να αποχωρήσει , η άδεια θα δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή Αγώνα.

6) Μετά το πέρας του αγώνα σε περίπτωση που υπάρξει ένσταση, θα διεξάγεται ζύγιση και δυναμομέτρηση μόνο στο σκάφος που έχει δεχτεί την ένσταση.

7) Δεν επιτρέπονται κινητά βάρη στο σκάφος.

8) Οι δεξαμενές καυσίμων θα είναι μόνιμες και σταθερές . Δεν θα είναι προσθαφαιρούμενες για τις ανάγκες του αγώνα.

9) Το σκάφος που θα εγκαταλείψει από έλλειψη καυσίμων θα δέχεται ποινή 3 βαθμών.

10) Οι νικητές θα πρέπει να παρευρίσκονται στην απονομή ευπρεπώς ενδεδυμένοι χωρίς συνοδούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται από την οργανωτική επιτροπή με αφαίρεση βαθμών του συγκεκριμένου αγώνα.

11) Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Οργανωτική Επιτροπή κάθε Ομίλου έχουν δικαίωμα αναβολής , διακοπής , αλλαγής της διαδρομής ή και ματαίωσης του αγώνα εφόσον κατά την κρίση τους προκύψουν σοβαροί έκτατοι λόγοι.

12) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον αγώνα θα πρέπει να καταθέσουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά και στον χρόνο που έχει ορίσει η οργανωτική Επιτροπή Αγώνα , να συμπληρώσουν και να καταθέσουν επίσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους αναγραφόμενους όρους καθώς και ότι έχουν διαβάσει αποδέχονται και θα τηρήσουν τον κανονισμό.

13) Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά τιμωρείται με αποκλεισμό. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων σε θέματα που αφορούν τον αγώνα τη λύση δίνει η Πανελλήνια Επιτροπή για άλλα θέματα ανάλογα με την περίπτωση την λύση θα δίνει η Οργανωτική Επιτροπή ή το Δ.Σ. του οργανωτή Ομίλου.

14) Κάθε οργανωτική επιτροπή πρέπει να φροντίζει ( προαιρετικά) για την ύπαρξη δυναμόμετρου και γερανού.

Άρθρο 7

Διαφήμιση στα σκάφη.

1) Κάθε σκάφος μπορεί να φέρει ελεύθερα ότι διαφήμιση θέλει.

2) Σε περίπτωση που οι διοργανωτές όμιλοι ή η Πανελλήνια Επιτροπή εξασφαλίσουν κάποιες χορηγίες , οι αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επικολλήσουν αυτοκόλλητα αυτών σε εμφανή σημεία του σκάφους.

3) Κάθε σκάφος θα πρέπει να έχει από κάθε πλευρά 1,5 μ. ελεύθερο χώρο για τις χορηγίες των ομίλων.

Άρθρο 8

Ενστάσεις.

1) Γίνονται δεκτές μέχρι και 30 λεπτά μετά και τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους , καταβάλλοντας παράβολο 300 Ευρώ.

2) Ενστάσεις γίνονται μόνο για ζύγισμα σκάφους για δυναμομέτρηση.

3) Σε περίπτωση που εκκρεμεί ένσταση , της οποίας η εκδίκαση απαιτεί λίγο χρόνο , τόσο όσο να μην υπάρξει πρόβλημα στηνεκδήλωση , κατά την κρίση των διοργανωτών, τότε θα αναμένετε η απόφαση προκειμένου να γίνει η απονομή. Ε άν όμως για την εκδίκαση απαιτείται αρκετός χρόνος , πάλι κατά την κρίση των διοργανωτών , τότε γίνεται η απονομή των επάθλων και ακολουθεί η εκδίκαση της ένστασης . Η βαθμολογία καταγράφεται μετά την εκδίκαση και το αποτέλεσμα της ένστασης.

4) ΕΝΣΤΑΣΗ για οπτικό έλεγχο δε γίνεται , γιατί είναι υποχρεωτικός κατά τον τεχνικό έλεγχο σε όλες τις μηχανές (τουρισμού).

Άρθρο 9

Έπαθλα.

1) Κάθε διοργανωτής όμιλος ορίζει τα έπαθλα που θα απονεμηθούν στον αγώνα που διοργανώνει .

2) Έπαθλο παίρνουν οι 3 πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας Sport & Τουρισμού ( Κυβερνήτης – συγκυβερνήτης ) σε αγώνες ταχύτητας απόστασης ή τριγώνου.

3) ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ απονέμονται σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι μετά το τέλος του πρωταθλήματος.

4) ‘Έπαθλα Πρωταθλήματος παίρνουν οι 3 πρώτοι κυβερνήτες και συγκυβερνήτες κάθε κατηγορίας Sport και τουρισμού.

5) Σκάφος με κινητήρες στο maximum των αναγραφόμενων κατηγοριών είτε sport είτε τουρισμού δύναται να κερδίσει το κύπελλο της Γενικής.

6) Έπαθλο γενικής παίρνουν και τα σκάφη τουρισμού . Σε περίπτωση που πρώτο σκάφος όλων καταταγεί σκάφος τουρισμού τότε το κύπελλο γενικής είναι ένα.

Άρθρο 10

Κατηγορίες Τουρισμού.

1) Τα σκάφη υποχρεωτικά πρέπει νε έχουν και πρυμναίο ταμπούκι ( καναπέ ), να είναι πραγματικά αποθηκευτικοί χώροι και να έχουν κανονικά καπάκια ( όχι θυρίδες ) και prospect από τον κατασκευαστή.

2) Η κονσόλα προαιρετικά να έχει ρολ-μπαρ ( κονσόλας ).

3) Το μήκος , το βάρος ( χωρίς καύσιμα – νερό – μηχανή )και η ιπποδύναμη της μηχανής να είναι σύμφωνα με το CE.

4) Στα παραπάνω δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή . Η όποια αλλαγή θέτει αυτόματα το σκάφος σε Sport κατηγορία ή ανεβαίνει κατηγορία.

5) Οι μηχανές δεν πρέπει να είναι χαρακτηρισμένες SPORT ( PRO MAX & XR2 ).

6) Σε περίπτωση που κάποιο σκάφος τουρισμού έχει μηχανή Sport , ανεβαίνει αυτόματα κατηγορία ή αλλάζει και πηγαίνει στα Sport.

7) Εάν κάποια μηχανή έχει αλλάξει ένα από τα εξαρτήματα ( εγκέφαλο , καπάκια ,εξάτμιση )ή τα χαρακτηριστικά δεν είναι αναγνώσιμα τότε δυναμονετράται υποχρεωτικά . Εάν δεν υπάρχει δυναμόμετρο ή ανεβαίνει κατηγορία ή πάει στην Sport κατηγορία.

8) Αλλαγές που επιτρέπονται : Οι ζελατίνες στα σκάφη κατηγορίας τουρισμού θα είναι προαιρετικές , για λόγους ασφαλείας.

9) Σκάφος κουβερτομένο που φέρει τα ανώτερα βοηθήματα κατόπι έλεγχου της πανελληνίας επιτροπής και αξιολόγηση της. Το σκάφος ή παραμένει στην ίδια κατηγορία ή ανεβαίνει μια κατηγορία ή πηγαίνει στα sport

10) Τα καθίσματα, οι κονσόλες, οι ίπποι και τα φλάπς θα είναι ελεύθερα, επειδή συνιστούν παράγοντα πρόσθετης ασφάλειας.

11) Για την συμμετοχή τουριστικού σκάφους σε αγώνα τριγώνου θα είναι προαιρετικά τα καθίσματα , jacket και το ποδόγκαζο για λόγους ασφαλείας. Για την συμμετοχή του σε αγώνα ανοιχτής θάλασσας θα είναι προαιρετικά.

12) Αν υπάρχει δεξαμενή έρματος(water ballast) θα σφραγίζετε κατά τον τεχνικό έλεγχο την παραμονή του αγώνα κατά την διάρκεια η μετά το τέλος του αγώνα διαπιστωθεί ότι κάποια από αυτές είναι ασφράγιστη, έστω και με ευθύνη της επιτροπής τεχνικού έλεγχου, αποκλείεται και δε βαθμολογείται ούτε το σκάφος ούτε ο κυβερνήτης και συγκυβερνήτης.

13) Σε περίπτωση που η οργανώτρια πόλη δεν δύναται να έχει συμπληρωμένες τις πιο πάνω κατηγορίες τότε έγκαιρα ανακοινώνει πως και σε βαθμό γίνεται η σύμπτυξη αυτών.

14) Όσα σκάφη έχουν εσωλέμβιες μηχανές , οι έσω έξω θα έχουν έκπτωση 10%.

15) Το βάρος , το μήκος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το CE του σκάφους.

Κατηγορίες τουρισμού :

1) Έως 140hp

2) Έως 175hp & 135hp v6

3) Έως 225hp & 2x150hp – 2x175hp

4) Έως 300hp & 2x200hp – 2x250hp

5) 301hp και πάνω

Άρθρο 11

Κατηγορία Sport :

1) Έως 2500cc+ 8% = 2700cc

2) Έως 3500cc+ 8% = 3780cc

3) Άνω των 3780cc + Δυμότορα

Τα σκάφη της κατηγορίας sport έχουν ελεύθερα τα κιλά τους σκάφους και hp στις μηχανές.

Άρθρο 12

Βαθμολογία.

1) Κάθε σκάφος , κυβερνήτης και συγκυβερνήτης που περνάει τεχνικό έλεγχο και έχει πάρει νούμερα , θεωρείται ότι έχει πάρει εκκίνηση και βαθμολογείται.

2) Το σκάφος που θα εγκαταλείψει παίρνει μισό βαθμό ( 0,5 ), ακόμα και αν η εγκατάλειψη γίνει πριν από την εκκίνηση του αγώνα.

3) Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας Πρέπει να έχει βαθμολογική διαφορά , πάντα , δύο βαθμούς ( 2 ) από το δεύτερο. Οι υπόλοιπες θέσεις έχουν μεταξύ τους ένα βαθμό ( 1 ) διαφορά. Η βαθμολογία όμως κάθε φορά διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των σκαφών που συμμετέχουν στην κάθε κατηγορία , όπως διευκρινίζεται παρακάτω.

Στην περίπτωση που συμμετοχές είναι ( 5 ) και πάνω από πέντε.

1ος νικητής 6 βαθμούς

2ος νικητής 4 βαθμούς

3ος νικητής 3 βαθμούς

4ος νικητής 2 βαθμούς

5ος νικητής 1 βαθμό

Στην περίπτωση που είναι 4 οι συμμετοχές

1ος νικητής 5 βαθμούς

2ος νικητής 3 βαθμούς

3ος νικητής 2 βαθμούς

4ος νικητής 1 βαθμό

Στην περίπτωση που είναι 3 οι συμμετοχές

1ος νικητής 4 βαθμούς

2ος νικητής 2 βαθμούς

3ος νικητής 1 βαθμό

Στην περίπτωση που οι συμμετοχές είναι 2 ( πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο στην ανώτατη κατηγορία ) τότε

1ος νικητής 3 βαθμούς

2ος νικητής 1 βαθμό

Εάν στην κατηγορία υπάρχει μία εγκατάλειψη πχ στην περίπτωση των 5 αγωνιζομένων η βαθμολογία θα είναι όπως ο παρακάτω πίνακας και ανάλογα η βαθμολογία θα διαμορφωθεί στις άλλες περιπτώσεις.

ΘΕΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ

ΣΕΙΡΑ - ΒΑΘΜΟΙ

1 6
2 4
3 3
4 2
5 Εγκατάλειψη 0,5

4) Μία κατηγορία θεωρείται συμπληρωμένη με τρία σκάφη.

5) Στην περίπτωση της βαθμολογίας για την ανάδειξη πρωταθλητή( τιμητικά ) με την υψηλότερη βαθμολογία στο πρωτάθλημα ΔΕΝυπάρχει δυνατότητα, να γίνεται η μεταφορά των βαθμών ( της τυχόν συμμετοχής του ) από κατηγορία σε κατηγορία.

6) Βαθμολογούνται όλοι οι αγ νες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

7) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος του πρωταθλήματος , πρωταθλητής ανακηρύσσεται όποιος έχει πάρει καλύτερες θέσεις, δηλαδή πιο πολλές πρώτες θέσεις, εάν και εκεί υπάρχει ισοβαθμία, περισσότερες δεύτερες κ.λ.π.

8) Στη μεγαλύτερη κατηγορία, αν η συμμετοχή είναι μόνο μία , ο αγωνιζόμενος αν τερματίσει παίρνει ένα βαθμό ( 1 ), αν εγκαταλείψει παίρνει μισό βαθμό ( 0,5 ).

9) Ο αγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όσους αγώνες επιθυμεί.

10) Αν οι αγωνιστικές του πρωταθλήματος είναι (5) στη κατηγορία Τουρισμού βαθμολογούνται και οι πέντε (5).

Άρθρο 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Από το έτος 2007 διεξάγεται & Πρωτάθλημα Τριγώνου , βαθμολογούμενο για τις Sport & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ όπως και στις αντίστοιχες με τους αγώνες ταχύτητας κατηγορίες.

Η διοργάνωση Αγώνα Τριγώνου είναι υποχρεωτική στον Όμιλο ο οποίος φιλοξενεί αγώνα του Πρωταθλήματος.

1) Υποχρεωτικά μπάκετ, ποδόγκαζο, κράνο , σωσίβιο, quick stop ( για τα sport ).

2) Για τον οδηγό που θα θελήσει να συμμετάσχει σε αγώνα τριγώνου , χωρίς να έχει εμπειρία μίας αγωνιστικής περιόδου, ο τοπικός όμιλος στον οποίο θα ανήκει ο συγκεκριμένος οδηγός , θα εγγυάται με έγγραφη βεβαίωση , ότι την ανάλογη ικανότητα.

3) Στον αγώνα τριγώνου επιβάλετε να υπάρχει σε κάθε γωνιά του τριγώνου κριτής.

4) Στον αγώνα τριγώνου απαγορεύεται η συμμετοχή συνοδηγού.

Εκκίνηση.

Το τρίγωνο πρέπει να έχει τουλάχιστον μια πλευρά , μήκους 800m και από εκεί δίδεται η εκκίνηση . Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό , θα πρέπει να δίδεται από μακρύτερα , ώστε τα σκάφη να έχουν ξεχωρίσει μέχρι να φθάσουν στην πρώτη σημαδούρα ( στροφή ) διατηρώντας την σειρά εκκίνησης.

Επανεκκίνηση.

Σε περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγω του αγώνα στην επανεκκίνηση , τα σκάφη θα πρέπει να έχουν τη σειρά που κατείχαν πριν από τη διακοπή με ευθύνη του αλυτάρχη. Ο Αλυτάρχης θα προπορεύεται όλων πριν δώσει το σύνθημα επανέναρξης.

Το σκάφος που ακολουθεί και ταυτόχρονα έχει την εσωτερική τροχιά και επομένως και την κλειστή στροφή, έχει όλη την ευθύνη. Θα πρέπει να προσέξει ώστε να μην ανοιχτεί πάνω στην στροφή λόγω ταχύτητας και πλησιάσει εκείνο που καταλαμβάνει την εξωτερική τροχιά. Στην περίπτωση που το σκάφος καταλαμβάνει την εσωτερική τροχιά και προπορεύεται, θα πρέπει πάντα να ελέγχει την τροχιά του, να μην κάνει ανάποδα τιμόνια και « τετακέ », διότι αυτοί που ακολουθούν αιφνιδιάζονται και δεν γνωρίζουν πού θα καταλήξει.

Σημαίες :

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Στην ένδειξη της Κίτρινης σημαίας οι αγωνιζόμενοι ελαττώνουν ταχύτητα , και απαγορεύεται η προσπέραση.

Στην ένδειξη της Κόκκινης σημαίας ο αγώνας διακόπτεται , λόγω κινδύνου.

Η ένδειξη της Μπλε σημαίας σημαίνει ότι υπάρχει σκάφος από πίσω και θα ντουμπλάρει τον προπορευόμενο ο οποίος πρέπει να διατηρήσει την πορεία του και χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα.

Σε αυτόν που υποδεικνύεται η Μαύρη σημαία , πρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα αμέσως.

Η Άσπρη σημαία από τον αλυτάρχη υποδεικνύει ότι απομένει ακόμα ένας γύρος.

Η Καρό σημαία είναι εκείνη της Έναρξης και του τέλους του αγώνα.
Καρό και Άσπρη μαζί υποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στο μέσον του αγώνα.

Ο αλυτάρχης και οι υπεύθυνοι παρατηρητές του αγώνα στις σημαδούρες θα πρέπει να διαθέτουν και να επιδεικνύουν , ανάλογα με την περίπτωση, τις σημαίες του παραπάνω πίνακα.

Άρθρο 14

1) Για καθετί που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό , και αφορά καθαρά θέματα αγωνιστικού χαρακτήρα και τεχνικά αποφασίζει η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων.

2) Για μηχανές νέες που τυχόν εμφανιστούν στους Αγώνες , την ευθύνη για την κατάταξή τους σε κάποια κατηγορία έχει η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων.

Άρθρο 15

Στην περίπτωση που κάποιο άρθρο η διάταξη του παρόντος κανονισμού έρχεται σε αντίθεση με νόμο του Κράτους διάταξη ή διαταγή των αρμοδίων Αρχών, άρθρο του καταστατικού του Ομίλου δεν θα έχει ισχύ και δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 16

Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Ο κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να ανήκει σε όμιλο ή λέσχη ταχυπλοΐας και να συνοδεύεται με βεβαίωση από τον όμιλο ή τη λέσχη ότι εγγυώνται για εκείνον.

Άρθρο 17

Στο πρωτάθλημα ταχυπλοΐας θα συμμετέχουν φουσκωτά, πολυεστερικά σκάφη και jetski.

Άρθρο 18

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΟΜΙΛΟΥ

1) Φιλοξενία Αθλητών.

2) 2 Δωμάτια για τους εκπροσώπους των ομίλων.

3) Δεξίωση ( προαιρετική ).

Άρθρο 19

Πρωτάθλημα ( 4 ) τεσσάρων Αγωνιστικών. Επιθυμία άλλης πόλης για διοργάνωση αγώνα μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας εάν και εφ' όσον αποχωρήσει κάποια πόλη.

Τον παραπάνω κανονισμό αποδέχθηκαν οι όμιλοι :

1. ΛΕ.Τ.Φ.ΜΑ. ( ΠΙΕΡΙΑΣ )

2. Ο.Φ.Σ.Κ ( ΚΕΡΚΥΡΑΣ )

3. Ε.Λ.Τ. (ΑΘΗΝΑΣ)

4. ΛΕ.ΤΑ.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ JETSKI ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ IJSBA ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.