Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Κατάρτιση σχεδίου νόμου για τον θαλάσσιο τουρισμό.

Από το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ έλαβα την κάτωθι επιστολή :

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1. Λάβαμε επιστολή των Υπουργών: Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη και Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστή Μουσουρούλη, με την οποία ζητούν, και από το Σύνδεσμό μας, την υποβολή προτάσεων για την τελική διαμόρφωση του υπό κατάρτιση νέου νομικού πλαισίου για το θαλάσσιο τουρισμό.

2. Είναι γνωστό ότι ο προσφερόμενος με τη χρήση πλοίων τουρισμός (θαλάσσιος τουρισμός) διακρίνεται στους παρακάτω τομείς ανάλογα με την κατηγορία/κατάταξη των δραστηριοποιούμενων πλοίων:
α) Τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων (άρθρα 165 επ. του Κ.Δ.Ν.Δ., όπως ήδη ισχύουν και ν. 3872/2010),

β) Τον τομέα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ν. 2743/99, όπως ήδη ισχύει με τις δέκα πέντε Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του),

γ) Τον τομέα των πλοίων που εκτελούν κυκλικά περιηγητικά ταξίδια μεταξύ ελληνικών λιμένων (π.δ. 122/95),

δ) Τον τομέα πλοίων ή μικρών σκαφών που παραλαμβάνουν επιβάτες για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό (άρθρο 14 του ν. 2743/99) και

ε) Τον τομέα των μικρών σκαφών ολικού μήκους από 4,30 μέχρι και 7 μέτρων δηλ. το RENT A BOAT (Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 38, όπως ισχύει).

Τέλος, σημαντικό κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού είναι και τα ιδιωτικά πλοία/σκάφη που όλοι μας επιθυμούμε να υψώνουν την Ελληνική Σημαία και βεβαίως να ελλιμενίζονται στη χώρα μας.

3. Στις πολλαπλές συναντήσεις μας, κατά το πρόσφατο παρελθόν, με εκπροσώπους της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων έχουμε τονίσει εμφαντικά ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας (νησιωτική συγκρότηση) πρέπει να διατηρηθεί και επαυξηθεί τοσούτω μάλλον που ζούμε συνθήκες απελευθέρωσης και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Προαπαιτούμενο είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις και βεβαίως η συντονισμένη και συνεκτική δράση ενός ολοκληρωμένου δικτύου προβολής, προώθησης και δικτύωσης όλων των δράσεων που αφορούν στο θαλάσσιο τουρισμό συμπεριλαμβανομένης και της ναυπηγικής (ναυπήγηση / κατασκευή σκαφών) και βεβαίως των χώρων ελλιμενισμού (μαρίνες, καταφύγια κ.λπ.).

4. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να υλοποιηθούν οι σχετικές διεργασίες που αναλαμβάνονται από τους Υπουργούς και προς την κατεύθυνση αυτή ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ θα συμβάλει στο πλαίσιο του εφικτού.

5. Κατόπιν των πιο πάνω και με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη και επαρκώς αιτιολογημένη παρουσίαση των προτάσεών μας, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τις δικές σας απόψεις, οι οποίες θεωρούμε ότι θα αποτελούν και δυσλειτουργίες που θα έχουν προκύψει κατά την άσκηση της δραστηριότητάς σας σχετικής σε κάθε περίπτωση με την ευρύτερη έννοια του θαλάσσιου τουρισμού.

6. Οι προτάσεις σας θα πρέπει να μας διαβιβασθούν έγκαιρα και πάντως όχι αργότερα από την 8η-ΟΚΤ-2012, προκειμένου συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση υπόμνημα το οποίο θα υποβληθεί από το Σύνδεσμό μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Περιμένης                 Αλέξανδρος Ζέης