Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Παγκόσμια χρηματοπιστωτική πιστοποίηση για την Ε.Δ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε. G 20

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέος Πάροχος    
Νέος Πάροχος

Κάτοχος Γενικής Άδειας    
Κάτοχος Γενικής Άδειας

Καταχωρητής    
Κάτοχος Ειδικής Άδειας

Πιστοποιητής Ηλ/κών Επικοινωνιών        

Φορέας PSA    Αριθμός Μητρώου ΕΕΤΤ: ……………………  (μόνο για ήδη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις)

1) ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχ/ση)    
Ο.Ε.    
Ε.Ε.    
Ε.Π.Ε.    
Α.Ε.    
Άλλη
Τράπεζας
HDB-AG GSII    

2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Hellenic Development Beteiligungs AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ Ε.Δ.ΓΟΥΤΟΣ ΑΕ G-SII
ΕΔΡΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ.
1  (ΟΔΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ, ΧΩΡΑ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΚΟΣΤΑ ΤΚ 21300 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ.
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 81 1ος ΟΡ. ΤΚ 10678 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: DE 285941183    Δ.Ο.Υ.:USA
ΤΗΛ.: 2103807064.    FAX: 2103801728    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3) ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 2
Επώνυμο: ΓΟΥΤΟΣ    Όνομα:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    Αρ. ταυτότητας:ΑΜ 51....
Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Νομός):
………….    Εκδούσα αρχή:ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ: ……………..    FAX: ……………………………..    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
Επώνυμο: ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αρ. ταυτότητας: ΑΜ 51….
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 81 ΑΘΗΝΑ 1ος Τ.Κ 10678 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε.Δ.ΓΟΥΤΟΣ ΑΕ
Εκδούσα αρχή: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ 2103807064    FAX: 2103801728    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
1,2 Οι πίνακες 1 και 2 συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση νέου παρόχου
5) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Aristotle Global Web Monetary Institution.
Certification Date Apr 2016 – Present License GREECE ED GOUTOS SA USA Financial Institution G2YPA9.00010.ME.756
•  Board of Directors 1IGA
Company Name HDB-AG.G-SIIs>General Bank Data-Level 1.(mark-to-market)
Dates volunteered Feb 2014 – Present
Volunteer duration 3 yrs 3 mos
Cause Economic Empowerment
•  Edit volunteer experience FSA > EFMS

FSA > EFMS
Company Name ELLINIONPOLITEIA WARRANTS BONDS CPSIPS TTIP-ECB services
Dates volunteered Sep 2011 – Sep 2011
Volunteer duration 1 mo
•  
•  1
Patent
• Edit patent 26/02/2014:(transaction price$)Reference value of 66 billion euro. ‘TPA triparty agent’; Credit claims RMBDs : EEA or non-EEA G10 countries Debtor: EEA Guarantor
Patent title 26/02/2014:(transaction price$)Reference value of 66 billion euro. ‘TPA triparty agent’; Credit claims RMBDs : EEA or non-EEA G10 countries Debtor: EEA Guarantor

Μητρική Γερμανική Κυρίαρχη Εταιρεία διασυνοριακού ομίλου στον Ε.Ο.Χ. Number: HRB 68648, UStID:DE 285941183 – UStID:EL999166589, διεύθυνση Hüttenstrasse 3, 40215 Düsseldorf, Deutschland από τις 11/10/2011 όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από την εταιρεία μας, από τις 24/07/2012 ημερομηνία συστάσεως μας «μητρική επιχείρηση»: η επιχείρηση που ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις. «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» οδηγίας 2004/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004.

Δικαιοκτητική ικανότητα δικαίου ως αυτοτελές υποκείμενο διασυνοριακής, οικονομικής, νομικής δράσεως (ικανότητα δικαίου υπό ευρεία έννοια) αρχής της ανοιχτής αγοράς (Arm’s Length Principle)(transfer pricing)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ για λογαριασμό συνδεδεμένων εταιρειών μας – φυσικών προσώπων στην αλλοδαπή Ελλάδα, υποκείμενο δίκαιου της λήπτριας εταιρείας, στην νέα γερμανική νομική οντότητα από 24/07/2012 ως απορροφούσα, στην έννομη γερμανική τάξη, των κανόνων αναγκαστικού δικαίου (iuscogens).

i) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται ο όμιλος στην έννομη γερμανική τάξη από 11/10/2011 όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακρατική έκθεση διαχείρισης του ομίλου, όπως εφαρμόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας. Αναφορά στον γερμανικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, ορισμοί «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» – «φυσικά πρόσωπα», δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης – στοιχεία ενεργητικού μας στην ελληνική επικράτεια, που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους (Ελληνικού κράτους) στον Ε.Ο.Χ. Εφαρμογή ΟΔΗΓΙΑ 2005/56/ΕΚ

6) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Φυσικό πρόσωπο.

Δια της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα ότι προτίθεμαι να εγγραφώ στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ. Δηλώνω, περαιτέρω, ότι ο διαχειριστής, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται με την παρούσα, έχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να χρησιμοποιεί, να καταχωρεί και να αιτείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στο όνομα και για λογαριασμό μου κάθε δήλωση, στοιχείο, έγγραφο και πληροφορία τα οποία αναγνωρίζω, εκ των προτέρων, ως αληθή και ακριβή. Τέλος, αναγνωρίζεται κάθε γνωστοποίηση/πληροφορία από την ΕΕΤΤ προς το διαχειριστή μέσω της εφαρμογής ως κοινοποιηθείσα προς εμέ τον ίδιο. Τέλος, σημειώνω ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα υποβάλλουμε ή τα οποία έχουμε στο παρελθόν υποβάλλει στην ΕΕΤΤ εξακολουθούν να τελούν  σε ισχύ, είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

Φορέας/Επιχείρηση (Νομικό πρόσωπο).

Δια της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα, στο όνομα και για λογαριασμό του φορέα/επιχείρηση τον/ην οποίο/α εκπροσωπώ νόμιμα στην παρούσα υπό την ιδιότητα μου ως νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα εξουσιοδοτηθείς προς τον σκοπό αυτό, ότι ο φορέας/επιχείρηση προτίθεται να εγγραφεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ.

Δηλώνω, περαιτέρω ότι ο διαχειριστής, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται με την παρούσα, έχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να χρησιμοποιεί, να καταχωρεί και να αιτείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στο όνομα και για λογαριασμό του ανωτέρω φορέα/επιχείρησης, κάθε δήλωση, στοιχείο, έγγραφο και πληροφορία, τα οποία αναγνωρίζονται, εκ των προτέρων, από τον/ην φορέα/επιχείρηση ως αληθή και ακριβή.

Τέλος, αναγνωρίζεται κάθε γνωστοποίηση/πληροφορία από την ΕΕΤΤ προς τοn διαχειριστή μέσω της εφαρμογής ως κοινοποιηθείσα προς τον/ην φορέα/επιχείρηση. Τέλος, σημειώνουμε ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα υποβάλλουμε ή τα οποία έχουμε στο παρελθόν υποβάλλει στην ΕΕΤΤ εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ, είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

ΑΘΗΝΑ   25/04/2016